Gemeente stelt corona-steunfonds in voor verenigingen en stichtingen

Gemeente Peel en Maas maakt dit en volgend jaar 500.000 euro vrij voor een corona-steunfonds. Het doel is om met dit fonds verenigingen en stichtingen te ondersteunen die als gevolg van de coronacrisis financiële problemen hebben. De gemeenteraad stemde dinsdag 13 oktober tijdens een extra raadsvergadering raadsbreed in met het voorstel.

Sinds het begin van de coronacrisis ziet gemeente Peel en Maas steeds meer verenigingen en stichtingen in financiële nood raken. Een aantal verenigingen en stichtingen heeft al een verzoek ingediend bij de gemeente voor financiële steun. Om de gevolgen van de coronacrisis te verlichten, heeft de gemeente een steunfonds corona in het leven geroepen. Verenigingen en stichtingen kunnen per jaar één aanvraag indienen. Er geldt een maximumbijdrage van 30.000 euro per aanvraag.

Raf Janssen van PvdA/GroenLinks vroeg zich tijdens de raadsvergadering af waarom verenigingen en stichtingen maar één keer per jaar een aanvraag kunnen doen. "Waarom leggen we die beperking op? Je kunt niet voor een jaar vooruit kijken. Waarom kunnen ze niet één keer per kwartaal of halfjaar een aanvraag doen?" Daar kon John Timmermans van het CDA zich ook in vinden. "Bij acute nood zou dat een belemmering zijn."

Volgens wethouder Wim Hermans heeft het college die afweging gemaakt. "We gaan ervan uit dat slechts in een incidenteel geval de situatie ontstaat dat er meerdere keren per jaar een beroep gedaan moet worden op het steunfonds. Mocht een aanvrager zich voor de tweede keer in een jaar melden en het gaat om een schrijnende situatie, dan kan het college via de hardheidsclausule een dergelijke aanvraag toch in behandeling nemen."

Tussentijdse evaluatie
Zowel het CDA als de VVD vroegen de wethouder om een tussentijdse evaluatie over het verloop van het noodfonds. Dat zegde wethouder Hermans toe. "Mocht de 500.000 euro overschreden worden, zouden we dit kunnen terugkoppelen naar de raad om een aanvulling te vragen. Ook zou het een optie kunnen zijn om de aanvragen die het maximum van 30.000 euro overschrijden te toetsen aan de raad."

De aanvragen voor het steunfonds kunnen vanaf maandag 19 oktober worden ingediend.