Zestig zienswijzen tegen arbeidsmigrantencomplex bij de Flierenhof

Een afvaardiging van de buurt diende donderdag 8 oktober namens de omwonenden van de Flierenhof in Maasbree in totaal 59 zienswijzen in tegen de komst van 175 arbeidsmigranten op de camping. Eén omwonende diende via zijn rechtsbijstand een bezwaar in, daarmee staat de teller op zestig zienswijzen. De bezwaarmakers vrezen voor hun veiligheid, het tekort aan voorzieningen en waardevermindering van hun huizen.

Omwonende Ingrid Roosch wil benadrukken dat ze niet tegen de komst van arbeidsmigranten in het algemeen is. "Arbeidsmigranten zijn op dit moment nodig. Maar we staan er niet achter dat er 175 arbeidsmigranten geconcentreerd worden op één plek. Het is voor ons geen probleem als er tien arbeidsmigranten op camping Flierenhof zouden komen wonen", legt ze uit. De bezwaarmakers zien graag dat de arbeidsmigranten worden verspreid over bijvoorbeeld 35 locaties. "Dan is het mogelijk om een sociale band met deze mensen op te bouwen en afspraken met ze te maken. Het beleid van de gemeente ziet erop toe dat deze arbeidsmigranten integreren in de samenleving, maar in zo’n kamp is dat niet mogelijk. Je kunt ze bijvoorbeeld niet uitleggen wat er speelt. De gemeente zet met de komst van grootschalige complexen de mensen tegenover elkaar."

Eerder zagen Roosch en de andere omwonenden in Maasbree 316 arbeidsmigranten op het park van Kafra Housing aan de N277 naast de McDonalds komen en ten noordwesten van Maasbree naast vakantiepark BreeBronne 750 arbeidsmigranten door Work&Stay gehuisvest worden. Volgens haar stapelen zich daar de problemen ook al op. "Er is rondom deze parken veel zwerfafval te vinden. Ook zien we regelmatig grote groepen arbeidsmigranten buiten het park wiet roken, het is wachten tot het onderling fout gaat. Buurtbewoners vrezen voor hun veiligheid."

Volgens bezwaarmaker Arthur Annotee neemt de bevolking van Maasbree door de komst van 175 arbeidsmigranten samen met de locatie bij McDonalds met 8 procent toe. "Het aantal inwoners neemt dus toe, maar de voorzieningen worden niet aangepast. Denk daarbij aan de wegen; er zijn geen fietspaden, maar ook aan de zorg en de veiligheid. De kwaliteit van het internet en mobiel telefoonverkeer kan vervolgens ook dalen, omdat het drukker wordt op het net in de directe omgeving."

Annotee kwam zestien jaar geleden in het buitengebied van Maasbree wonen voor zijn rust, legt hij uit. Hij is door de komst van het arbeidsmigrantencomplex bang voor een waardevermindering van zijn huis. "Ik ga de mogelijkheid om planschade te verhalen onderzoeken. Ik begrijp dat er een personeelstekort is in Nederland, dat de komst van buitenlandse medewerkers nodig is en dat de gemeente controle wil houden over waar ze gehuisvest worden. Maar ik ben van mening dat de arbeidsmigranten bij de bedrijven waar ze werken, gehuisvest dienen te worden. Dan valt het woon-werkverkeer weg en zijn er geen piekbelastingen op de openbare voorzieningen op één locatie."

Volgens Maikel Swinkels, die al zijn hele leven in de buurt van de camping woont, maakt hij niet alleen bezwaar voor zichzelf maar ook voor de arbeidsmigranten. "Zij komen te wonen in een ruimte van 80 vierkante meter die ze moeten delen met vier anderen. Dat zie ik als uitbuiting. Als het om de overheid gaat, zeggen Polen ja en amen, omdat ze uit een communistisch land komen. Maar zij hebben net zo goed recht op een goede plek om te wonen. Wij komen voor ze op."

Swinkels spreekt ook wantrouwen uit richting het college. De communicatie over de komst van arbeidsmigranten bij de Flierenhof is volgens hem beneden peil. "De plannen zijn verspreid, maar er is nooit een dialoog gevoerd met de omwonenden. Er wordt geen hoor en wederhoor toegepast. Het lijkt alsof het plan al was bepaald en nu worden wij neergezet alsof we gek zijn."

De bezwaarmakers denken sterk te staan door het hoge aantal zienswijzen. "We hebben een kans van slagen. We gaan tot de Hoge Raad procederen", zegt Roosch toe.

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks
Foto onderschrift: Ingrid Roosch die de bezwaarschriften indient