Onroerendezaakbelasting en afvalstoffenheffing stijgen

Het College van B&W van gemeente Peel en Maas biedt de gemeenteraad een sluitende begroting aan. Er is ruimte voor 10 miljoen euro aan investeringen en 500.000 euro voor een coronafonds. Wel stijgt de onroerendezaakbelasting met 2 procent en wordt de afvalstoffenheffing verhoogd met 15 euro.

Ondanks dat de financiële gevolgen van de coronacrisis nog onduidelijk zijn, wil gemeente Peel en Maas ruimte houden om te blijven investeren. Het college maakt 10 miljoen euro vrij om te investeren in onder andere wegen, riolen, het aanplanten van nieuwe bomen en het verbeteren van waterbronnen bij sportaccommodaties. "Dat komt doordat we jarenlang conservatief begroten. Onze spaarpot is groot genoeg om de gevolgen van de crisis op te vangen. Het is niet nodig om investeringen op de lange baan te schuiven. Daarmee zijn we een uitzondering in de regio. Met investeringen in 2021 kunnen we ook een impuls willen geven aan de economie", legt wethouder Paul Sanders uit.

Tekort
De gemeente houdt de lokale lasten zo laag mogelijk. Toch is het college genoodzaakt om de tarieven voor de onroerendezaakbelasting te verhogen met 2 procent en de afvalstoffenheffing met 15 euro te laten stijgen. Ook wordt er een vergoeding van 2,50 euro gevraagd voor een rol met restafvalzakken. Sanders: "De verwerkingskosten van afval zijn landelijk gestegen door de lage papierprijzen. Met de verhoging van de afvalstoffenheffing kunnen we het tekort op de verwerkingskosten niet dekken. Toch willen we niet alle lasten bij de burgers leggen. Momenteel kunnen de inwoners van Peel en Maas gratis hun groen afval naar de milieustation brengen. We zouden hier kosten aan kunnen verbinden, maar we zijn bang dat er illegale dumpingen plaats gaan vinden. De verwachting is dat de afvalstoffenheffingen de komende jaren zullen stijgen. We moeten daarom in de toekomst goed kijken naar maatregelen."


Toeristenbelasting
In 2022 wordt de toeristenbelasting in de gemeente gesplitst in een toeristen- en een verblijfsbelasting. De toeristenbelasting blijft de komende jaren op 1 euro staan, de verblijfskosten zullen in 2022 stijgen naar 1,20 euro en doorgroeien naar 1,30 euro in 2024. Volgens Sanders is er bewust gekozen om de verhoging pas in 2022 in te zetten. "We zitten nog midden in de coronacrisis waarin het lastig is de kop boven water te houden. Ondernemers krijgen al een flinke tik door de landelijke maatregelen. We kijken daarom vooruit in de hoop dat we dan niet meer te maken hebben met een crisis."

Sociaal domein

Ondanks de landelijke tendens in het stijgen van de kosten van het sociale domein, hoeft er volgens wethouder Anget Mestrom in Peel en Maas niet bezuinigd te worden op dat gebied. "Er wordt geïnvesteerd aan de voorkant, waardoor de kosten binnen het sociale domein in gemeente Peel en Maas minder fors stijgen vergeleken met andere gemeentes. Om dure kosten te voorkomen, zetten we in op welzijn in plaats van zorg." Volgens wethouder Wim Hermans voert de gemeente ook een discussie met het Rijk voor extra budget.

Tekst: Jeanine Hendriks