Lazaristenklooster wordt internationaal centrum voor kwetsbaren

Het Lazaristenklooster in Panningen kan een internationaal huis worden voor Lazaristen. Een huis voor confraters uit verschillende landen die hier de Vincentiaanse aanwezigheid kunnen versterken.

Die wens spreekt de nieuwe overste Rafaël Isharianto uit. Samen met andere instanties hoopt hij een centrum op te richten voor actie en vorming om de Vincentiaanse identiteit, gericht op het dienen van de armen, te versterken.

Het klooster biedt volop ruimte om de armen, kwetsbaren en zieken ook direct te dienen, vindt Isharianto. “De kerk is deel van de samenleving en heeft de missie om voor de armen en kwetsbaren op te komen.”
In samenspraak met de gemeente, het aangrenzende zorgcentrum Vincent de Paul en andere maatschappelijke organisaties wordt de komende jaren onderzocht op welke manier en welke groep kwetsbaren geholpen kunnen worden. Dit kan de groeiende groep armen zijn, zieken of ouderen, maar ook andere doelgroepen.