Heldense Marlou Absil provinciale kandidaat CDA

De Heldense Marlou Absil (44) keert terug in de politiek. Ze staat op nummer 2 van de conceptlijst van CDA Limburg voor de Provinciale Statenverkiezingen op woensdag 20 maart 2019. Absil neemt hiermee het stokje over van John Verhoijsen uit Beringe en is tevens de hoogste nieuwe binnenkomer op de CDA-lijst voor Noord- en Midden-Limburg.

Absil is jarenlang actief geweest in de fractie van het CDA in de voormalige gemeente Helden. Vervolgens was ze van 2010 tot 2014 wethouder in gemeente Peel en Maas, met de portefeuille ‘sociaal domein’ en ‘zorg’. In 2014 besloot Absil om meer tijd thuis door te brengen met haar man en vijf kinderen, echter is ze op de achtergrond met een adviserende rol binnen het CDA steeds actief gebleven.

Politiek leider van CDA Peel en Maas, Wim Hermans, reageert verheugd op het nieuws.”Wij kennen Marlou als een gedreven en sociale bestuurder. Wij denken dat ze in de provincie prima op haar plek is en ook daar van betekenis zal zijn. Marlou kennende zal ze altijd de verbinding blijven leggen met de mensen in de elf dorpen van Peel en Maas”, aldus Hermans.

Absil reageert zelf enthousiast op haar positie op de kieslijst. “Iets kunnen betekenen voor een mens is mijn drijfveer om opnieuw de actieve politiek in te gaan. De afgelopen jaren ben ik op de achtergrond actief gebleven, maar als volksvertegenwoordiger kun je nog meer het verschil maken. Ik blijf me bezighouden met het sociale domein en de zorg voor elkaar. Het is een eer om op nummer 2 aan de verkiezingen voor Provinciale Staten mee te mogen doen.”

Op dit moment zit Beringnaar John Verhoijsen nog in de Provinciale Staten. Na acht jaar heeft Verhoijsen zelf besloten zich niet meer verkiesbaar te stellen. “Ik ben in totaal vijf keer, drie keer in de gemeenteraad en twee keer in de Provinciale Staten, met voorkeursstemmen verkozen. Op dit moment ben ik ook druk met verschillende andere besturen waardoor het voor mij nu een mooi moment is om het stokje over te dragen.”

Verhoijsen blijft zich echter wel actief inzetten voor de lokale gemeenschap. “Ik zit in diverse besturen en vervul regelmatig een adviserende rol. Zo ben ik onder andere betrokken geweest bij de nieuwe basisschool in Beringe. Ik hoef niet per se een zetel in de Provinciale Staten te hebben om me in te zetten voor de samenleving.” Over zijn opvolging maakt hij zich geen zorgen. “Marlou Absil is een perfecte kandidaat uit de gemeente Peel en Maas, daar ben ik erg blij mee. Ik wil haar dan ook alle succes wensen!” CDA Peel en Maas laat weten Verhoijsen dankbaar te zijn voor zijn inspanningen voor Limburg. “In het bijzonder zijn niet aflatende inzet voor onder andere een vitaal platteland, het realiseren van snel internet in het buitengebied en uiteraard de agrarische sector.”

De advieslijst is onlangs aangeboden aan het Dagelijks Bestuur van CDA Limburg waarna het Algemeen Bestuur de advieslijst heeft vastgesteld. De lijst wordt op maandag 26 november voorgelegd tijdens de Algemene Ledenvergadering waarna deze bekrachtigd kan worden.