Onderzoeken naar straatklachten in Meijel en Panningen

Gemeente Peel en Maas kreeg de afgelopen maanden verschillende vragen vanuit de gemeenteraad over straten in de centrums van Meijel en Panningen. In Meijel wil de gemeente een onderzoek doen naar de stoeprand in de Dorpstraat en in Panningen is een trillingsonderzoek voorgesteld bij de drempel op de hoek Raadhuisstraat en Julianastraat.

VVD’er Teun Heldens stelde begin oktober vragen aan het College van B&W over de stoeprand in het centrum van Meijel. Volgens het Meijelse gemeenteraadslid kreeg de partij verschillende meldingen binnen van mensen die daar gevallen waren met de fiets met in sommige gevallen botbreuken of ander letsel tot gevolg. De VVD zou graag zien dat de stoeprand verlaagd wordt, zo stond in de vragen aan het college.

Volgens de gemeente voldoet de stoeprand aan de eisen die daar gesteld aan mogen worden. “De ruwheid van de band is goed, het hoogteverschil is nergens te hoog”, schrijft de gemeente in de beantwoording van de vragen. Toch begint de gemeente op korte termijn een onderzoek of er door middel van zandstralen of boucharderen (opruwen) nog iets aan het hoogteverschil gedaan kan worden. De ruwheid moet dan minimaal in stand worden gehouden.

In Panningen zorgde de drempel in het centrum op de hoek van de Raadhuisstraat en de Julianastraat voor problemen, zo gaf Lokaal Peel&Maas-raadslid Tiny Valckx aan in vragen aan het college. Ze liet weten dat de politieke partij vindt dat de doorsteek verkeersluw gemaakt moet worden. De gemeente geeft aan dat in juni van dit jaar een klacht binnen is gekomen over trillingen die het gevolg zouden zijn van de drempel. “Naar aanleiding van deze klacht zijn diverse collega’s ter plaatse geweest en deze hebben geen overlast kunnen constateren”, aldus de gemeente.

De gemeente heeft al een handreiking gedaan naar de klager, zo geeft ze aan. “Op 11 september is aan de klager, via zijn belangenbehartiger, het voorstel gedaan om op basis van ongelijk een trillingsonderzoek te laten uitvoeren. Hierop is tot op heden geen reactie ontvangen.” Volgens de gemeente voldoet de drempel aan alle eisen die daar aan gesteld worden en is daar al verschillende malen met de klager over gesproken. “Een trillingsonderzoek kan uitwijzen of de trillingen een gevolg van de drempel zijn. Mocht dat zo zijn, zullen er vervolgmaatregelen worden genomen.”