Werkgroep Verkeerscirculatieplan wil autoluw en leefbaar centrum Kessel

Werkgroep Verkeerscirculatieplan wil in overleg met al lopende projecten het centrum van Kessel autoluw maken om de leefbaarheid te verbeteren. Eén project dat de werkgroep wil realiseren is het aanleggen van een parkeerplaats aan de rand van het dorp.

Vier tot vijf jaar geleden, toen de drukte op de Markt in Kessel toenam, ontstond de behoefte vanuit de inwoners van Kessel om na te denken over de verkeerstoename in het centrum. "We zagen steeds meer toeristen naar Kessel komen en de verkeersdrukte toenemen. Een paar centrumbewoners maakten zich zorgen daarover. Daardoor ontstond er een klankbordgroep die bij het dorpsoverleg Kessel aandacht vroeg voor het probleem. De groep werd uiteindelijk uitgebreid om een breder beeld van de situatie te krijgen. Hierdoor is de klankbordgroep nu een werkgroep geworden", legt Marian Wolters uit, die spreekt namens de werkgroep Verkeerscirculatieplan waarin acht Kesselnaren zich verenigen.

Volgens de bezorgde werkgroep is de balans tussen bewoners, toeristen en ondernemers zoek. "De verkeersdrukte is met name te wijten aan de toename aan toeristen en het tekort aan parkeerplekken buiten het centrum. Nu betalen centrumbewoners, vooral in het toeristenseizoen, de prijs voor het probleem rondom de toenemende drukte."

Inmiddels is dit besef ook gekomen bij het Dorpsoverleg en gemeente Peel en Maas. Deze partijen zijn samen met de werkgroep in overleg hoe dit probleem aan te pakken en in te vullen. Volgens de werkgroep zijn er twee zaken nodig: oplossingen op de korte termijn én een gedegen plan voor de langere termijn voor de kern en omliggende gebieden. Op korte termijn worden er enkele ideeën al in uitvoering gebracht. "Zo wordt er voor het toeristenseizoen een extra fietsenstalling aangelegd aan de rand van het dorp met de verwachting dat er minder fietsen worden gestald op de Markt en dat er minder gefietst wordt langs de Maas. Daarnaast is er een parkeerbord richting parkeerplaats sportzaal en worden er extra bloembakken geplaatst. Hiermee proberen we het gedrag van de mensen te veranderen en ze te ontmoedigen op de weg te parkeren."

Voor de korte termijn was er al een aantal concrete ideeën om het afgelopen toeristenseizoen stappen te zetten. Zo zou de werkgroep een pilot willen starten om de kern af te sluiten in de weekenden en extra parkeerplaatsen en een betere bewegwijzering toe te voegen. Vanwege corona en de daarmee gepaard gaande drukte bij de gemeente is het niet mogelijk geweest om alle ideeën in 2020 al uit te voeren. Ook heeft de werkgroep al nagedacht over de oplossingen op lange termijn. "We willen een plek creëren aan de rand van het dorp waar toeristen kunnen parkeren, zodat de Markt niet vol loopt met auto's. Dat zouden ook twee parkeerterreinen kunnen zijn, zodat we het probleem niet verplaatsen, maar juist de auto's verspreiden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het centrum autoluw wordt. Het dorpsplein is op dit moment echt te druk, vooral van mei tot oktober. Maar het vinden van een alternatief is erg lastig, er zijn namelijk niet veel mogelijkheden om buiten het centrum een parkeerterrein te realiseren", legt Wolters uit.

Ook al staat dit project los van het plan rondom de aanleg van de Maasboulevard in Kessel, toch overlegt de werkgroep Verkeerscirculatieplan met het Dorpsoverleg om het parkeer- en autoprobleem gezamenlijk op te pakken. Wolters: "Door de aanleg van de Maasboulevard zal de verkeersdrukte nog verder doen toenemen. Het is nu de vraag hoe we als gemeenschap dat gebied willen invullen. Daarin zullen nu keuzes gemaakt moeten worden. Om er voor te zorgen dat het voor iedereen, bewoners en bezoekers van Kessel, een fijne plek wordt. Daarvoor willen wij ons sterk maken. Op dit moment ligt daarvoor nog geen concreet plan."

Tekst: Jeanine Hendriks