NLW moet investeren in eigen organisatie

Volgens het toekomstplan 2021-2030 wil NLW meer werkzaamheden gaan verrichten voor andere bedrijven of instellingen. De sociale werkvoorziening blijft een belangrijke tak. Doordat sinds 2015 de instroom is stilgevallen, daalt de SW-populatie van 683 naar 468 medewerkers in 2028. NLW moet de komende jaren flink investeren om de organisatie op orde te krijgen.

In 2021 draait de sociale werkvoorziening met vestigingen in Venray en Panningen een verlies van 2,1 miljoen euro. De gemeenten Venray, Horst aan de Maas en Peel en Maas leggen samen jaarlijks 1,9 miljoen euro bij om de verliezen te compenseren. Het extra tekort van twee ton in 2021 vangt NLW op uit de eigen reserve. In de jaren daarna moet het resultaat van NLW verbeteren en loopt het verlies terug naar circa vijf ton in 2025. “NLW gaat op drie sporen inzetten waarbij de zorgplicht van de SW-populatie voor gemeenten behouden blijft”, zegt wethouder Anne Thielen (CDA), en ook voorzitter van het dagelijks bestuur. “NLW gaat meer zakelijk opereren zoals ook diensten leveren aan andere partijen.” De drie sporen in het toekomstplan zijn uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening, dienstverlening aan gemeenten voor de participatiewet en werkzaamheden verrichten voor derden waarbij NLW de concurrentie aangaat met andere commerciële aanbieders.

NLW heeft een roerige periode achter de rug. In de strategische koers 2021-2030 meldt NLW dat ‘met de kennis van nu’ te hard is ingegrepen in de eigen organisatie en vooral in de stafdiensten. Het plan om met andere SW-bedrijven nauwer samen te werken, bleek niet haalbaar omdat de bedrijfsmodellen te veel verschillend waren.

NLW moet op eigen benen verder en als prioriteit wordt genoemd ‘reparatie van de tekortkomingen in de bedrijfsvoering’. Om het bedrijf op orde te krijgen zijn in de komende drie jaar extra investeringen nodig. “De gemeenten geven tot 2023 een vaste bijdrage om de zaak goed op touw te zetten”, zegt Thielen.

Er is een jaarlijkse investering van 250.000 euro nodig om managementfuncties op het gebied van ict, personeelsbeleid en productie in te vullen. Voor deze functies zijn nu externe managers ingehuurd, maar vanwege de continuïteit wil NLW terug naar een vaste bezetting. Daarnaast wordt een miljoen euro extra geïnvesteerd. Er is 200.000 euro uitgetrokken voor een nieuw en betrouwbaar ict-systeem en 800.000 euro om de kwaliteit van medewerkers, staf en kaderpersoneel te verbeteren. ‘Om zo de organisatie toekomstproof te maken’, meldt NLW.

De voorgenomen verkoop van de bedrijfsgebouwen in Venray en Panningen is voorlopig van de baan, omdat de eenmalige verkoopwinst van 1,6 miljoen euro snel zal verdampen door de hoge kosten van 300.000 euro per jaar om bedrijfslocaties te huren. Door de sterke afname van de SW-populatie kan mogelijk vanaf 2025 het pand in Panningen worden afgestoten. Dit betekent dat alle medewerkers voortaan in het hoofdgebouw in Venray gaan werken. Dit levert een jaarlijkse besparing van 200.000 euro op. Het nadeel is dat medewerkers uit hun vertrouwde omgeving worden weggehaald en verder moeten gaan reizen. Ook bestaat het gevaar dat opdrachtgevers uit de omgeving van Panningen op zoek gaan naar andere partners om werk uit te besteden. NLW stelt een besluit hierover uit tot in 2025.

Tekst: Henk Willemssen