Peel en Maas wil sportiefste kinderen van Nederland

Peel en Maas wil meer kinderen laten kennismaken met sport en bewegen. Maar ook ouderen moeten bewegen op een jaarlijkse beweegmarkt. Zomaar enkele van de zeven sportieve ambities uit het Beweegakkoord, die vooral in het teken staat van krachtenbundelingen.

Bewegen is belangrijk voor de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen, zo valt te lezen in het Beweegakkoord Peel en Maas. Voor het uitvoeren van dit akkoord krijgt Peel en Maas voor het tweede jaar op rij 30.000 euro.
Maar niet alleen kinderen moeten sporten, in Meijel komt een jaarlijkse beweegmarkt speciaal gericht op senioren. De eerste staat gepland voor juli 2021. In een andere ambitie gericht op ouderen wordt de samenwerking gezocht met medische partijen en verenigingen. Zo dient bewegen op recept te worden aangeboden. Een breed aanbod van sport en bewegen wordt gecombineerd met sociale activiteiten.

Verbinding
Ook de andere ambities uit het Beweegakkoord staan vooral in het teken van krachtenbundeling. Zo dient er een verbinding te komen tussen zorg en sport zodat iedereen kan sporten. Ook verenigingen in Peel en Maas zullen hun krachten bundelen om het voortbestaan te borgen en aan de sportwensen van de inwoners te kunnen voldoen. Een afzonderlijke ambitie is opgesteld voor de verschillende verenigingen die actief zijn op het Piuspark in Panningen. De intentie is elkaar meer op te zoeken.
Ook verstandelijk beperkten moeten de mogelijkheid krijgen deel te nemen aan een sport. Fysieke of sociaal emotioneel ongerief maakt een teamsport vaak niet gemakkelijk. Toch moet het volgens een ambitie in het Beweegakkoord ook voor hen mogelijk zijn om twee keer in de week te sporten. Hiervoor wordt een sportaanbod op maat gemaakt.

Drie jaar op rij kan de gemeente een bedrag van 30.000 euro aanvragen voor het Beweegakkoord. Het bedrag komt van het landelijke Nationaal Sportakkoord om meer mensen met plezier te laten sporten een bewegen.

Deelnemers aan het akkoord zijn niet alleen sportverenigingen, maar ook bijvoorbeeld het Thyas Complex, het Bouwens van der Boijecollege, Hoera kindercentra, Onderwijsstichting Prisma, Stichting Kinderopvang Meijel en Fysio Helden.

Tekst: Marc van der Sterren