Gemeente moet handhavingsbeleid aanpassen

Gemeente Peel en Maas moet sneller optreden tegen de illegale huisvesting van arbeidsmigranten. Dat besloot de Raad van State onlangs, de hoogste bestuursrechter in Nederland. Het handhavingsbeleid moet nu worden aangepast, liet burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo dinsdag 23 oktober tijdens de gemeenteraadsvergadering weten.

Enkele bewoners van bungalowpark Stille Wille in Meijel waren naar de Raad van State gestapt, omdat ze vinden dat gemeente Peel en Maas sneller actie had moeten ondernemen tegen de illegale huisvesting van arbeidsmigranten op het Meijelse park. Ze dienden daarover in februari 2016 een handhavingsverzoek in bij gemeente Peel en Maas met het verzoek hiertegen op te treden. Die startte met het uitvoeren van haar stappenplan, dat gevolgd wordt bij alle handhavingsverzoeken, waarbij de gemeente wordt gevraagd in actie te komen als wetten en regels worden overtreden. Een jaar later, in augustus 2017, was er volgens de bewoners nog niets gedaan aan de illegale huisvesting.

Het stappenplan van de gemeente bestaat uit drie delen. De eerste stap is het sturen van een brief aan de overtreders met daarin het verzoek om de overtreding te stoppen. In het geval van Stille Wille: van het bungalowpark af te gaan. Als dat niet het gewenste effect heeft, volgt in stap twee een brief met ‘voornemen tot handhaving’. Hierin staat vaak een termijn vermeld waarbinnen de overtreder actie moet ondernemen. Bij stap drie komt de gemeente in actie om de overtreding te beëindigen, of wordt er een dwangsom opgelegd, waarbij de overtreder bijvoorbeeld een bedrag moet betalen per dag dat hij in overtreding is.

De bewoners van Stille Wille die het handhavingsverzoek hadden ingediend, vonden het stappenplan van de gemeente niet concreet genoeg. Ze wilden dat de illegale huisvesting zo snel mogelijk beëindigd werd. Daarom besloten ze bezwaar te maken en naar de rechter te stappen en uiteindelijk naar de Raad van State. Die stelde op woensdag 10 oktober de bewoners van Stille Wille in het gelijk en oordeelde dat de handhavingsprocedure van de gemeente onvoldoende is en dit aangepast moet worden. “Bijzonder jammer, want wij denken dat dit stappenplan goed werkt”, aldus de burgemeester tijdens de laatste raadsvergadering. “We zullen moeten komen tot een nieuw stappenplan voor ons handhavingsbeleid. Zo willen we ervoor zorgen dat het de toets doorstaat van de rechtbank en door de Raad van State goedgekeurd wordt.”

Peel en Maas kreeg van de Raad van State daarnaast de opdracht vóór 5 december een besluit te nemen over de illegale huisvesting op Stille Wille. “Er zijn inmiddels 29 bungalows op Stille Wille gecontroleerd op huisvesting”, aldus burgemeester Delissen-van Tongerlo. “Daar zijn voornemen last onder dwangsommen en definitieve last onder dwangsommen opgelegd. Die procedures lopen dus, maar kunnen uiteindelijk nog jaren duren.”