Gemeenteraad

Regelmatig zit ik, zoals al vaker gemeld, bij de gemeenteraad. Ik weet hoe alles werkt en wat ik kan verwachten. Het valt me echter op dat er regelmatig zaken worden besproken waarvan ik denk dat die nou niet per se 'gemeenteraadmateriaal' zijn.

Ik doel op zaken als de te hoge stoeprand in Meijel, de drempel in Panningen die te veel trillingen veroorzaakt of de slaapplek van kermisexploitanten in Baarlo. Dat zijn dingen die gemeld moeten worden bij de gemeente en waar vervolgens actie op genomen wordt door ambtenaren. Officieel vragen stellen aan het College van B&W, waar vervolgens vaak in de gemeenteraad ook nog over gesproken wordt, is helemaal niet nodig.

Het komt op mij een beetje over alsof partijen maar wat graag willen laten zien dat ze naar de burgers luisteren. Punten scoren met vragen over zaken die persoonlijk aan het raadslid zijn gemeld. Heel goed dat raadsleden midden in de samenleving staan, maar dit soort zaken hoort niet in de raad thuis. Het is een taak voor ambtenaren. Straks moet de gemeenteraad nog debatteren of er nieuwe verkeersborden moeten komen op de Medeweg en of het gras op een braakliggend gemeenteterrein niet anderhalve centimeter korter gemaaid moet worden.

Er zijn belangrijkere zaken waar aan gewerkt dient te worden. Ik denk aan bijvoorbeeld het feit dat veel verenigingen te weinig vrijwilligers hebben. Of het feit dat gemeenschapshuizen en verenigingen geld vragen voor renovaties of nieuwbouw, terwijl fusies over een tijdje onvermijdbaar zijn. Of misschien de her­bestemming of nevenbestemming van kerken. Daar mag meer actie in ondernomen worden, voordat we straks achter de feiten aan lopen. Maar dat is slechts mijn mening. Als we de drempels en stoepranden maar achterwege laten.

Rob