Varkenshouderij in Grashoek krijgt natuurvergunning

De Gedeputeerde Staten van Limburg hebben een natuurvergunning verleend aan een varkenshouderij gelegen aan de Vliegertsdijk in Grashoek.

De vergunning geeft de aanvrager toestemming voor het behouden van ruim achthonderd varkens en heeft daarnaast betrekking op emissiebronnen van onder andere mobiele werktuigen. Bij de aanvraag van de vergunning waren er zorgen over de nadelige gevolgen voor meerdere omliggende Natura 2000-gebieden. Bij het verlenen van een vergunning moet er zekerheid zijn dat het project de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zal aantasten. Uit metingen kwam naar voren dat de uitstoot binnen de toegestane hoeveelheid valt, waardoor de vergunning verleend kan worden. Met deze vergunning kan de varkensboerderij verder uitbreiden.