Omgevingsvergunning verleend voor huisvesting arbeidsmigranten Flierenhof

Ondanks 61 zienswijzen heeft het College van B&W van gemeente Peel en Maas besloten de omgevingsvergunning voor het huisvesten van 175 arbeidsmigranten op voormalige camping De Flierenhof in Maasbree te verlenen voor een periode van maximaal tien jaar. Door ingediende zienswijze is de vergunning op twee punten gewijzigd vastgesteld. De overige kritiekpunten hebben niet geleid tot aanpassingen in het plan.

Eind vorig jaar heeft het ontwerpbesluit zes weken ter inzage gelegen. Er is 61 keer gebruikgemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. "De zienswijzen zijn serieus bekeken door het college. Daarom is de omgevingsvergunning gewijzigd vastgesteld", laat het college weten.

Het initiatief op camping De Flierenhof regelt de huisvesting van arbeidsmigranten die werkzaam zijn bij verschillende agrarische bedrijven in de omgeving. Dit is al vastgelegd in de ruimtelijke onderbouwing van de omgevingsvergunning. Op basis van de ingediende zienswijzen is ervoor gekozen om de bepalingen uit het gemeentelijk beleid als voorwaarde in de omgevingsvergunning op te nemen. Daarnaast is er naar aanleiding van de ingediende zienswijzen een dassenburcht geconstateerd. De bescherming van deze dassenburcht is geborgd in de omgevingsvergunning.

De overige ingediende zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassingen van het plan. De omwonenden, die een zienswijzen hebben ingediend, gaven aan dat er geen draagvlak voor het plan is en dat de informatievoorziening tekort is geschoten. Ook zien ze graag dat de arbeidsmigranten worden verspreid over meerdere locaties in plaats van geconcentreerd op één plek. Ze vrezen onder andere voor hun veiligheid, verkeersoverlast en een tekort aan voorzieningen op het gebied van internet en energie.

Maikel Swinkels, één van de indieners, geeft aan nog niet op de hoogte te zijn gesteld door de gemeente. "Dat is tekenend voor de procedure. De communicatie met de gemeente is niet goed. Dat is een cruciaal punt." Ook Arthur Annotee bevestigt dat hij nog geen brief van de gemeente heeft ontvangen. "We leven in een democratisch land, maar ik vraag me nu echt af op wie ik nog moet stemmen."

Annotee geeft aan nog niet te weten of hij in bezwaar gaat. "Ik ga dit eerst met de andere buurtbewoners bespreken." Swinkels is daar wel duidelijk over. "We gaan naar de bezwarencommissie en als het moet ook naar de rechtbank. Ik had gehoopt dat we met z'n allen konden praten over de plannen, zodat onze punten gehoord werden door de gemeente en de eigenaar en eventueel opgelost werden. Maar we hebben het idee dat het plan er gewoon wordt doorgedrukt. De procedures kloppen niet, en daar zitten we echt mee. Ik ben niet akkoord met het besluit van de gemeente."

Tekst: Jeanine Hendriks