Nieuwe energieprojecten in Peel en Maas worden afgewezen

Omdat het verdeelstation van Enexis in Helden momenteel vol is, worden nieuwe wind of zonne-energieprojecten in gemeente Peel en Maas de komende tijd afgewezen. Dat laat gemeente Peel en Maas weten. Voor projecten die al in de bouwfase zitten heeft het volle elektriciteitsnet geen invloed.

Enexis heeft gemeente Peel en Maas onlangs laten weten dat er de afgelopen jaren naast windparken veel projecten zijn gerealiseerd en enorm veel verzoeken zijn binnengekomen om te leveren op het energienetwerk. Deze groei zorgt voor transportschaarste. Daarom heeft Enexis code oranje aangekondigd voor vijf verdeelstations in de regio, waaronder het verdeelstation in Helden. Enexis verwacht over een paar maanden over te gaan naar code rood.

De raad van gemeente Peel en Maas heeft op 15 december de Duurzaamheidsagenda ‘Beleef Samen Duurzaamheid’ en daarmee de uitgangspunten en kaders voor wind- en zonenergie vastgesteld. De vaststelling van de duurzaamheidsagenda maakt het voor het college mogelijk om aan de doelstelling van de regionale RES bij te dragen.

"We begrijpen dat dit geen consequenties heeft voor projecten die al in de bouwfase zitten, zoals het windpark Egchelse Heide maar dat nieuwe projecten, die aan het netwerk willen leveren, worden afgewezen. We zijn lokaal en regionaal met Enexis in gesprek om inzicht te krijgen in wat dit betekent voor nieuwe plannen en wanneer een verdere uitbreiding van het netwerk kan worden gerealiseerd. Volgens het investeringsplan van Enexis vindt uitbreiding plaats van het verdeelstation in Helden. Vanuit dit verdeelstation gaat onder andere het windpark Egchelse Heide terug leveren op het landelijke hoogspanningsnet van Tennet", laat een woordvoerder van gemeente Peel en Maas weten.

Dit betekent volgens de gemeente niet dat er niets meer mogelijk is in Peel en Maas. "Huishoudens en ook bedrijven die opwekken voor eigen gebruik, en dus maar een relatief klein deel terug leveren aan het netwerk, zijn vrijgesteld."