Gemeente Peel en Maas gaat gedupeerde gezinnen in toeslagenaffaire benaderen

Het College van B&W van gemeente Peel en Maas heeft besloten de gedupeerden van de toeslagenaffaire te benaderen in kader van de hersteloperatie. De gemeente laat weten dat het om elf gezinnen in Peel en Maas gaat.

Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen met de kinderopvangtoeslag. De
Belastingdienst compenseert hen daar financieel voor. Maar voor wie in de problemen
is geraakt is dat niet altijd voldoende. Er kunnen bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan rondom
huisvesting, psychisch welbevinden, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen.
'Gemeenten zijn door hun specialistische kennis en ervaringen in staat om contact te zoeken met de gedupeerde ouders, een goed gesprek te voeren, vertrouwen te winnen en op gemeentelijke hulp te wijzen wanneer de inwoner in de problemen is gekomen door het handelen van Belastingdienst', laat de gemeente weten.

Afgelopen maanden is er in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gewerkt aan een zorgvuldige gegevensuitwisseling tussen Belastingdienst en gemeenten. Dit heeft geresulteerd in een machtiging aan gemeenten om namens de Belastingdienst contact op te nemen met de gedupeerde woonachtig in de gemeente Peel en Maas en hen hulp aan te bieden op het gebied van huisvesting, inkomen, schulden, zorg en gezin. Voor de afhandeling heeft de gemeente een budget van ruim 6.000 euro ontvangen.