Compensatiemaatregelen voor gemeente Peel en Maas

Het College van B&W van gemeente Peel en Maas heeft besloten om compensatiemaatregelen in te voeren voor verenigingen, inwoners en ondernemers in Peel en Maas. Hiermee wil het college de financiële gevolgen van de coronacrisis voor een deel compenseren.

"Doordat we al bijna een jaar met de gevolgen van corona te maken hebben is het voor verenigingen, inwoners en ondernemers in onze gemeente een moeilijke en onzekere tijd. Hier zijn we ons van bewust", zo zegt de gemeente. "Naast de landelijke compensatiemaatregelen proberen we lokaal daar waar dat kan maatregelen te nemen gericht op bepaalde groepen zoals verengingen, ondernemers en inwoners in Peel en Maas. Het Steunfonds Corona is hier ook een voorbeeld van."

Compensatiemaatregelen


De gemeente Peel en Maas verhuurt diverse accommodaties die vanwege corona tijdelijk niet of slechts beperkt gebruikt mogen worden. Hiervoor wordt (gedeeltelijke) kwijtschelding verleent van de huur. De horeca krijgt uitstel van betaling voor de legeskosten en er wordt voor de terrassen op gemeentegrond geen huur in rekening gebracht. Wat toerisme betreft gaat de gemeente in overleg met de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) bepalen hoe om te gaan met opleggingen van voorlopige aanslagen verblijfsbelasting 2021. Mogelijkheden zijn om de voorlopige aanslag 2021 enkele maanden uit te stellen of de voorlopige aanslag te verlagen. Voor ondernemers die door corona betalingsproblemen hebben, gaat de BsGW ook maatwerk toepassen voor de belastingverplichting van rioolrecht en afvalstofheffing.


In 2021 wordt er 25 procent minder reclamebelasting geheven bij de ondernemers. De gemeente Peel en Maas vult dit bedrag aan tot 100 procent. Het bedrag wordt vervolgens uitgekeerd aan het centrummanagement om daarmee een extra stimulans te geven aan de ondernemers. Ook wordt er soepel omgegaan met verstrekte subsidies wanneer blijkt dat activiteiten niet kunnen doorgaan door corona, maar als de organisatoren wel kosten hebben moeten maken.

Meer informatie over de compensatiemaatregelen vind je op www.peelenmaas.nl