Gemeente Peel en Maas stelt aanbesteding voor zonneparken open

Gemeente Peel en Maas heeft de aanbesteding voor de realisatie van grootschalige zonneparken opengesteld. Initiatiefnemers in Peel en Maas mogen tot en met 28 april hun aanvraag indienen. Een plan moet minimaal 5 hectare en mag maximaal 55 hectare groot zijn. In totaal is er 55 hectare grond beschikbaar in de gemeente.

Tien initiatiefnemers zijn vorige week actief benaderd door gemeente Peel en Maas en op het openstellen van de tender gewezen. Het gaat om partijen waar de gemeente afgelopen tijd regelmatig contact mee heeft gehad over hun plannen. Maar ook andere geïnteresseerden kunnen zich aanmelden. Echter, wethouder Paul Sanders houdt er rekening mee dat de gemeente minder dan tien aanvragen kan goedkeuren. "Er zullen meer aanvragen binnenkomen dan gerealiseerd kunnen worden. We moeten keuzes maken en initiatiefnemers teleurstellen. Inschrijvingen worden behandeld op basis van volgorde van binnenkomst. Hoe sneller je een aanvraag indient, hoe meer kans je hebt. Maar als je niet aan de eisen voldoet, sluit je weer achteraan aan", legt Sanders uit.

Criteria
Daarom is er een lijst samengesteld met onderdelen waarop een initiatief punten kan scoren. De plannen worden beoordeeld door een expertpanel. Gemeente Peel en Maas geeft haar voorkeur aan initiatieven waarvan 50 procent lokaal in eigendom is. Ook stelt zij onder andere de eis dat initiatiefnemers van een zonnepark eigenaar zijn van de grond die ze willen gebruiken voor het plan. Sanders: "Daarmee houden we cowboys buiten de deur en voorkomen we dat zonneparken doorverkocht worden."

Terwijl in gemeente Venray de komst van twee grote zonneparken op eenzelfde locatie wordt uitgesloten doordat er minimaal 1 kilometer tussen beide plannen mag zitten, krijgen initiatiefnemers in Peel en Maas vrij spel. "Zolang plannen aan alle voorwaarden voldoen, zouden er twee projecten naast elkaar gerealiseerd kunnen worden. We verwachten niet dat dit in de praktijk zal gebeuren. Net zoals we ervan uitgaan dat niet één partij de volledige capaciteit van 55 hectare gaat aanvragen." Gemeente Peel en Maas verwacht dat de plannen voornamelijk in de buurt van het windpark worden aangevraagd, omdat daar de infrastructuur al ligt.

Netwerkschaarste
Wanneer er na drie jaar nog geen zicht is op de realisatie van een zonnepark, wordt de vergunning ingetrokken. De netwerkschaarste kan ervoor zorgen dat een zonnepark vertraging oploopt, maar volgens Sanders is dat geen reden om een vergunning in te trekken. "Als Enexis een offerte heeft afgegeven, biedt dat voor de gemeente al zekerheid. Hoelang het duurt voordat Enexis de netwerkstations gaat verzwaren, is nog onduidelijk. Ook is het afwachten of het mogelijk is om plannen door te leiden naar andere stations. In Boekend is bijvoorbeeld nog ruimte op het netwerk."

Volgens de gemeente heeft de netwerkschaarste er ook niet tot geleid dat plannen in de ijskast verdwijnen. "Voordat de tender is opengesteld hebben we contact gehad met lokale initiatiefnemers. We hebben hen gevraagd of de berichten over schaarste van transportcapaciteit op het netwerk aanleiding is om af te zien van het indienen van plannen in geval van een tender. De initiatiefnemers hebben aangegeven het op prijs te stellen als de gemeente, ook met dit gegeven, de tender doorzet." De gemeente beoordeelt vóór 25 mei de aanvragen. Zij koerst erop om in september besluiten te nemen over vergunningen.

Tekst: Jeanine Hendriks