Zorgen over verkeersveiligheid bij nieuwe school Helden

De voormalige Odaschool in Helden wordt verbouwd tot een school voor ongeveer 160 kinderen. Om de verkeersveiligheid bij de school te verbeteren wordt een verhoogd zebrapad, een verbindingspad en een 'upgrade' van de bestaande parkeerplaats gerealiseerd. Tijdens de commissievergadering op woensdag 31 maart werden door Lokaal Peel en Maas zorgen geuit over drukke wegen waaraan de school ligt.

Alle partijen behalve PvdA/GroenLinks zijn blij met het voorstel om 4 miljoen euro te investeren in de vernieuwbouw van de voormalige Odaschool. PvdA/GroenLinks blijft nog altijd bij haar standpunt om één nieuwe school voor heel Helden te realiseren. "Bassischool De Pas telt 120 kinderen. Er wordt nu een school gebouwd voor veertig kinderen extra. Wordt er nu voor leegstand gebouwd? Is dat verstandig?", vroeg Raf Janssen. Hij wilde ook weten welke invloed de nieuwe school heeft op het leerlingaantal van de Liaan. Volgens wethouder Wim Hermans wordt er op groei ingespeeld. "Daarnaast verwachten we ook een toename van kinderen door de combinatie van de basisschool met de opvang."

Joep Hermans van Lokaal Peel en Maas maakte zich zorgen over de verkeersveiligheid bij de school. Volgens hem zijn de Kesselseweg, Mariaplein, Molenstraat en Roggelseweg drukke wegen. "Wie gaat de kosten voor het verbeteren van de verkeersveiligheid betalen? Enkele wegen zijn van de provincie. Is de provincie benaderd om veiligheidsmaatregelen te treffen? En wat is het standpunt van de provincie?", wilde Hermans weten.

Wethouder Wim Hermans gaf aan dat de verhoging van het zebrapad, de aanleg van het verbindingspad en de upgrading van de parkeerplaats in één bestek uitgevoerd worden met de voorgenomen aanleg van ’t Heljes Pedje in hetzelfde projectgebied. "Die verantwoordelijkheid ligt bij wethouder Sanders. Ik ben ervan overtuigd dat hij geen kans onbenut laat om, als er een verkeersrapport ligt, er bij de provincie op aan te dringen meer verkeersmaatregelen te bewerkstellingen. Maar ik ga dat zeker nog op zijn hart drukken."

Lokaal Peel en Maas wilde ook weten waarom de kosten voor de vernieuwbouw van de Odaschool duurder uitvallen dan de bouw van het nieuwe gebouw van basisschool Den Doelhof in Meijel. Wethouder Hermans: "Als je volledig nieuw bouwt, hoef je geen rekening te houden met bestaande omstandigheden. Vernieuwbouw betekent dat er extra kosten bijkomen om de oude school te kunnen behouden. Daarnaast stijgen de marktprijzen."