Tot 2027 arbeidskrachten op Krayel Maasbree

De komende negen jaar mag huisvestingsorganisatie Work&Stay uit Maasbree van het College van B&W van gemeente Peel en Maas arbeidskrachten blijven huisvesten op Krayel in Maasbree. Eigenlijk wilde de gemeente eerst nieuwe beleidsregels vaststellen rond de huisvesting, maar omdat de vraag naar onderdak groot is, besloot het college het bestemmingsplan ter inzage te leggen.

Huisvester Work&Stay vroeg in 2017 een vergunning voor tien jaar aan voor de huisvesting van 300 short stay arbeidskrachten in een logiesgebouw aan de Krayel in Maasbree. Omdat gemeente Peel en Maas nieuwe afspraken wilde vaststellen rond het huisvesten van arbeidsmigranten, werd de vergunning aan Work&Stay maar voor één jaar afgegeven.

De vraag naar onderdak voor arbeidskrachten is echter zo groot, stelde het Maasbreese bedrijf, dat er niet kan worden gewacht op nieuw beleid van de gemeente. Daarom vroeg Work&Stay vorig jaar een vergunning aan om ook de komende negen jaar nog arbeidsmigranten op Krayel te kunnen huisvesten. Wat het college betreft, is dit akkoord.

De komende zes weken ligt het bestemmingsplan, met daarin de plannen voor de huisvesting tot 2027 op Krayel, ter inzage. In die periode kunnen zienswijzen worden ingediend. Uiteindelijk moet het college een definitief besluit nemen.