Omwonenden Veersepad 13 Kessel prikkelen inwoners via flyer bezwaren in te dienen tegen plan

Stichting SOT wil op Veersepad 13 in Kessel een zorgwonengebouw realiseren waarin dertien deelnemers zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen door samen te leven en voor elkaar te gaan zorgen. De groep Red karakteristiek Maasdorp Kessel heeft in Kessel, Kessel-Eik, Baarlo en Helden vorige week een flyer verspreid waarin wordt uitgelegd hoe een zienswijze tegen de bestemmingsplanwijziging kan worden ingediend. Otto Planten, één van de initiatiefnemers van de flyer, verwacht dat er ongeveer tweehonderd zienswijzen worden ingediend.

Het plan van Stichting SOT stuit al jaren op kritiek vanuit dorpsgenoten. "We willen geen discussie voeren of het plan mooi of lelijk is, dat levert niets op, wij willen nu het volume van het gebouw aantonen. Het Veersepad is als karakteristiek en beeldbepalend dorpsgezicht niet geschikt voor zo'n groot volumineus complex. Er komt feitelijk een flat te staan. Aantasting van het karakteristieke dorpsgezicht aan het Veersepad in Kessel raakt veel inwoners van Peel en Maas en die van Kessel in het bijzonder. We zijn niet tegen SOT, we zijn tegen vernieling van erfgoed. Kessel krijgt spijt als ook dit stuk erfgoed definitief verloren zou gaan", geeft Otto Planten aan, van de groep Red karakteristiek Maasdorp Kessel.

Voorlichting
Met de flyer wil de groep door het geven van voorlichting inwoners van de dorpen oproepen zich uit te spreken over het plan. "Dit zonder dat zij bevreesd hoeven te zijn, te worden aangekeken op het geven van hun mening. Ik verwacht dat ongeveer tweehonderd mensen een zienswijze zullen indienen. De afgelopen tijd ben ik veel gebeld. Ik had nooit gedacht dat de flyer zoveel impact zou hebben."

Stichting SOT stoort zich aan de manier waarop de groep Red karakteristiek Maasdorp Kessel naar buiten treedt. "De aandacht die de tegenstanders opeisen en krijgen zegt niets over hoe het overgrote deel van de Kesselnaren denkt over ons plan. We krijgen vele steunbetuigingen. Een handjevol tegenstanders probeert de politieke en publieke opinie telkens weer te manipuleren en beïnvloeden. Dat mag, maar dan wel fair en met juiste informatie en tekeningen", aldus Sjors Fassotte van de stichting.

Maquettes en foto's
Om de omvang van het beoogde plan inzichtelijk te maken heeft de groep Red karakteristiek Maasdorp Kessel maquettes en driedimensionale foto's laten vervaardigen. Planten: "Wij hebben daarvoor de maatvoeringen van het bouwvlak, zoals aangegeven bij het concept bestemmingsplan, en de door SOT gepresenteerde plattegronden van de vier verdiepingen gebruikt en de diensten van professionals met professionele tekenprogramma's ingezet. We hebben SOT eerder gevraagd om de exacte maatvoering van het plan in plaats van romantische beelden, maar die hebben we nooit gekregen."

Volgens de stichting kloppen de tekeningen niet die via de flyer worden verspreid. "Deze smakeloze buitenproportionele actie, waarin uit hun verband getrokken oranje-rode kolossen worden getoond in een bijna industriële omgeving zonder bomen/groen, en waarbij vrijwel de gehele gemeente Peel en Maas wordt opgeroepen om zienswijzen in te dienen, gaat wel erg ver. Er zijn tekeningen van wat er daadwerkelijk gaat worden gebouwd beschikbaar en voor iedereen te zien op onze website."

Kosten
Door het inzetten van een bouwkundig adviesbureau, advocatenkantoor en het drukken van de flyers lopen de kosten voor de groep Red karakteristiek Maasdorp Kessel hoog op. Die worden gedeeld door door de leden. Planten: "We hebben er veel voor over om het plan tegen te houden. Ik ben er honderd procent van overtuigd dat het ons gaat lukken. Als dat niet het geval is, hebben we er in elk geval alles aan gedaan."

Tekst: Jeanine Hendriks