Gemeenten starten gezamenlijk onderzoek naar economische omvang paardensector

Gemeente Peel en Maas laat samen met gemeente Venray, gemeente Horst aan de Maas en stichting Limburg Paardensport uitzoeken wat de economische waarde is van de paardensector voor hun gemeenten. Dit onderzoek wordt sinds oktober uitgevoerd door het Mulier Instituut en de resultaten worden in februari 2022 verwacht.

De woordvoerder van de gemeente Peel en Maas geeft aan dat het onderzoek samen gedaan wordt met de gemeente Venray en gemeente Horst aan de Maas, omdat de drie gemeenten dezelfde ontwikkelingen zien. "Wij zien ons buitengebied veranderen. De laatste jaren zien alle drie de gemeenten steeds meer initiatieven en activiteiten in de paardensector. Wij willen dan ook weten wat de economische omvang van de paardensector in de drie gemeenten is en wat de toegevoegde waarde van deze sector is."


Het doel van het onderzoek is om in beeld te brengen welke economische spin-off de paardensector heeft. "Niet alleen in de paardensector zelf, maar ook in andere sectoren", geeft de woordvoerder aan. "Zo wordt er ook bekeken op welke manier de paardensector optimaal kan bijdragen aan de (economische) vitaliteit van met name het buitengebied van de gemeenten."
De kosten van het onderzoek zijn ongeveer 30.000 euro. Het onderzoek wordt voor 50 procent gesubsidieerd uit het Innovatiefonds Noord-Limburg, maar daarnaast financieren de drie gemeenten, Grandorse en stichting Paardensport Limburg het onderzoek mee.


Bij een positief resultaat is er volgens de gemeente niet direct sprake van uitbreiding van de paardensector. "Uitbreiding van de sector is niet aan ons als gemeente", legt de woordvoerder uit. "Als initiatiefnemers zich bij ons melden met een initiatief dat past binnen het bestemmingsplan, dan werken wij daaraan mee. Overigens hebben we de afgelopen jaren een aantal bestemmingsplannen gewijzigd waarbij de omzetting van een voormalige intensieve veehouderij naar een paardenhouderij mogelijk gemaakt werd. Daarbij zien wij nagenoeg geen bezwaar/beroepsprocedures noch ontvangen wij daarbij negatieve signalen over de paardensector."