College Peel en Maas wil 125.000 euro beschikbaar stellen voor bewustwording energiebesparing

Volgens wethouder Paul Sanders is er in gemeente Peel en Maas nog veel te halen in de bewustwording om van het gas af te gaan. Dit blijkt uit de enquête die onlangs door de gemeente is uitgezet. Daarom wil het college 125.000 euro beschikbaar stellen voor het uitgeven van een energievoucher en onder andere het organiseren van duurzaamheidsbijeenkomsten.

Volgens wethouder Paul Sanders is het voor een plattelandsgemeente moeilijker om van het gas af te gaan dan in de stad en ligt er nog een uitdaging voor Peel en Maas. "Dit omdat de huizen in Peel en Maas verder uit elkaar liggen. Ook zijn de huizen niet allemaal gebouwd in hetzelfde jaar. Met de plattelandsgemeentes in Nederland zijn we druk bezig met lobbyen om geld voor de energietransitie bij het Rijk te krijgen. Omdat de huizen in Panningen dichterbij elkaar staan, is dit de enige locatie waar een gezamenlijk plan kan worden uitgevoerd."

Inmiddels zijn vijfhonderd woningen in de gemeente Peel en Maas aangesloten aan een warmtepomp. Volgens de wethouder is er binnen de gemeente nog veel te halen op het gebied van bewustwording om van het gas af te gaan. "Daarom gaat de gemeente campagne voeren, zodat in het kader van zelfsturing samen projecten worden opgepakt. Denk daarbij aan initiatieven op het gebied van groengas of waterstof."

Het college vraagt de gemeenteraad om goedkeuring om 35.000 euro beschikbaar te stellen voor een voucherregeling energiebesparing. Deze voucher moet met laagdrempelige besparingsmaatregelen inwoners helpen bij het maken van duurzame keuzes. Wethouder Sanders geeft aan dat meerdere gemeenten deze actie al hebben gehad, maar dat hij vindt dat Peel en Maas niet achterloopt. "We hebben eerst ervaring opgehaald bij andere gemeenten. Nu hebben we inzicht in hoe er gebruik wordt gemaakt van de voucherregeling."

Daarnaast wil het college een krediet van 90.000 euro beschikbaar stellen voor een uitvoeringsplan voor de Transitievisie warmte, de overgang van aardgas naar duurzame alternatieven voor verwarming (en koeling) van woningen en gebouwen. Het geld wordt onder andere gebruikt voor informatievoorziening, het lokaal organiseren van een duurzaamheidsmarkt en diverse duurzaamheidscampagnes.

Tekst: Jeanine Hendriks