Onderzoek naar uitbreiding industrieterreinen Meijel en Maasbree

Het College van B&W van gemeente Peel en Maas vraagt de gemeenteraad om een budget beschikbaar te stellen voor onderzoek naar de uitbreiding van de industrieterreinen in Meijel en Maasbree. Volgens wethouder Paul Sanders zitten de huidige terreinen vol, maar is er vanuit lokale ondernemers behoefte aan ontwikkelruimte, waardoor uitbreiding noodzakelijk is.

Het college heeft met de uitbreiding van de industrieterreinen niet de ambitie bedrijven van buiten de gemeente te trekken. Ze wil lokale ondernemers de kans bieden om zich te vestigen binnen de gemeente. "Er is momenteel een flinke wachtrij. In Maasbree gaat het om circa vijftien bedrijven, in Meijel om vijf tot tien bedrijven die interesse hebben getoond om zich op deze bedrijventerreinen te vestigen. Met de uitbreiding willen we binnen vijf jaar in de behoefte voorzien. We hebben een aantal locaties bestudeerd, waaronder Panningen, maar omdat de grond in Meijel en Maasbree in eigendom is van de gemeente is een uitbreiding daar makkelijker", legt wethouder Sanders uit.

Bij het huidige bedrijventerrein De Schor in Maasbree speelt al jarenlang het probleem van
overlast door (vracht-)verkeer dat vanuit het bedrijventerrein zijn weg zoekt via de kernrand van
het dorp naar het bovenliggend verkeersnet. Om deze onveilige verkeerssituatie aan te kunnen
pakken is volgens de wethouder onderzoek nodig naar een betere ontsluitingsmogelijkheid van dit bedrijventerrein. Die ontsluitingsweg komt haaks op Venloseweg te liggen en gaat deze weg kruisen. De weg gaat dus niet van oost naar west lopen, maar van noord naar zuid, en sluit dan aan op de N275. Sanders geeft aan dat daarvoor wel overleg nodig is met de provincie.

In totaal wil het college 320.000 euro vrijmaken voor het onderzoek naar de uitbreiding van de industrieterreinen. Wat de exacte afmeting van de uitbreiding wordt, wordt in beeld gebracht in het onderzoek dat gaat lopen als de raad akkoord heeft gegeven op de vraag naar het voorbereidingskrediet. "Zoals het er nu naar uitziet, gaat het om een gebied van circa 5 hectare. De intentie is dus niet om een compleet nieuw bedrijventerrein aan te leggen, het betreft een overzichtelijke uitbreiding. Het gaat om het gebied richting de Schorweg en Lange Heide", laat de gemeente weten.

Ook in Meijel moet uit het onderzoek blijken wat de afmeting van de uitbreiding wordt. Het gaat hier naar alle waarschijnlijkheid om circa 2 hectare, in het gebied tussen de Bosrand en de Limburgseweg (op grondgebied van Peel en Maas, dus (net) niet op grondgebied van de gemeente Deurne).