IVN wil aandacht voor bermen

De IVN-afdelingen van Meijel, Helden en Maasbree hebben gezamenlijk een brief gestuurd aan de gemeenteraad van Peel en Maas. In de brief vragen ze aandacht voor de dalende biodiversiteit in de gemeente en de bijensterfte. De natuurverenigingen willen dat de gemeente iets doet aan het feit dat veel bermen die eigendom zijn van de gemeente door derden worden gebruikt.

Volgens de drie gezamenlijke IVN-afdelingen wordt ongeveer 22 hectare (veertig voetbalvelden) door derden gebruikt. Dan gaat het vooral om landbouwers die de berm mee omploegen bij hun stuk grond. “Op veel plaatsen gaan boeren net iets verder door dan de stukken die van hen zijn”, vertelt Jan Slaats, voorzitter van IVN Meijel. “In sommige gevallen onderhouden ze ook de berm van omliggende stukken. Dat hoort niet bij hun grond, maar het gebeurt toch. Dat gaat ten koste van de biodiversiteit.”

Het overmatig maaien en ploegen gebeurt omdat de gemeente een beleid heeft waarin dat wordt goed gekeurd, vertelt Slaats. “Het beleid is er vooral op gericht om zo goedkoop mogelijk alles te onderhouden. Er wordt helemaal niet gekeken naar de natuurwaarde die een berm heeft.” De natuurverenigingen willen dan ook een ander gemeentelijk beleid. “Dat kost waarschijnlijk meer geld en daar zit vaak de pijn.”

‘Politiek houden aan beloftes’
De IVN-afdelingen refereren in de brief aan de gemeenteraadsverkiezingen die in maart van dit jaar plaatsvonden. “Voorafgaand aan de verkiezingen hebben we een debatavond gehad over natuur in de gemeente”, vertelt Harrie Peeters, penningmeester bij IVN Helden. “Toen stonden de partijen allemaal welwillend tegenover natuur. Destijds zijn er beloftes gemaakt en we willen zien of die nu ook waargemaakt worden.”

De hectares die verloren gaan, hoeven niet per se teruggepakt te worden van de boeren, zo vinden de IVN-afdelingen. Het kan ook met compensatie. “Dus dat de gemeente ergens anders een stuk natuurgebied aanlegt”, vertelt Peeters. “Het slimst zou dan zijn op een plek waar twee gebieden met elkaar verbonden kunnen worden. Misschien kan de gemeente nog een compensatie krijgen van de mensen die de gemeentebermen in gebruik hebben. Dan hoeft het aankopen geen geld te kosten. Wij zijn in ieder geval bereid mee te denken over het beleid.”

Politieke partij Lokaal Peel&Maas stelde naar aanleiding van de brief vragen aan het College van B&W over de kwestie. Zo wil de partij weten of het college de zorgen van de IVN erkent en herkent. Ook worden er vragen gesteld over of de functie van de natuur kan terugkomen in de bermen, of het college in overleg gaat met de IVN en of het college bereid is extra investeringen te doen ten behoeve van natuur. Het college heeft de vragen in behandeling.