Lichte stijging aantal ­bijstandskinderen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft afgelopen week de cijfers bekend gemaakt ten aanzien van het aantal kinderen dat in de bijstand leefde in 2017. In gemeente Peel en Maas bedroeg dit een stijging van 0,2 procentpunt ten opzichte van 2016. Het ging van 2,8 procent naar 3 procent van het totaal aantal kinderen in de gemeente.

In gemeente Peel en Maas is het aantal kinderen dat in de bijstand leeft van 230 in 2016 gestegen naar 240 kinderen in 2017. Ook in de vergelijkbare buurgemeente Horst aan de Maas was een lichte stijging van 0,1 procent te zien ten opzichte van 2016, namelijk van 250 kinderen naar 260 kinderen een jaar eerder. In andere omliggende gemeenten was er juist een afname te zien. In gemeente Venlo was er sprake van een daling van 1570 kinderen in 2016 naar 1540 kinderen in 2017. In gemeente Venray daalde het aantal kinderen in de bijstand met 0,1 procent naar 550 en in Leudal met 0,2 procent naar 180 kinderen in 2017.

Nationaal is er sprake van een afname. Eind 2017 woonde bijna 7 procent van alle minderjarige kinderen in een bijstandsgezin. Dat zijn 228.000 minderjarige kinderen, bijna drieduizend minder dan in 2016. Hiermee is het aantal kinderen in bijstandsgezinnen voor het eerst sinds 2009 gedaald.

Overheidsbijdrage
De bijstand is een overheidsbijdrage voor mensen die niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. De norm van de bijstandsuitkering bedraagt voor gehuwden of samenwonenden 100 procent van het netto minimumloon (samen). Voor een alleenstaande ouder is dit 70 procent van het minimumloon met extra kindgebonden budget.