Plannen voor uitkijktoren in Meijelse Peel

Netwerk Natuur & Recreatie van Dorpsoverleg Meijel presenteert op dinsdag 11 december in D’n Binger in Meijel de plannen voor het te realiseren project Vesting en Belfort De Vossenberg. Dat houdt de ontwikkeling van het gebied in rondom de zes kazematten die Meijel rijk is, met als, letterlijk, hoogtepunt het verwezenlijken van een 25 meter hoge uitkijktoren, Belfort De Vossenberg.

Jo Manders en Mart Rooijakkers zijn als kartrekkers verbonden aan het project en zijn verheugd om het aan iedereen te presenteren. “De Vossenberg, onderdeel van Nationaal Park de Groote Peel, is eigendom van Staatsbosbeheer en zij hebben pas net definitief groen licht gegeven voor het realiseren van dit project daar”, aldus Jo. Mart: “De Vossenberg is al in 2012 aangeduid als één van de Peeltroeven, plekken in De Groote Peel die van belangrijke natuur- en cultuurhistorische waarde zijn. In 2015 ontstond het idee om deze Peeltroef te adopteren en om de historische, culturele en natuurlijke rijkdommen ervan weer zichtbaar en beleefbaar te maken.”

Oorlogsbeton met een verhaal
In het gebied liggen zes kazematten die in 1939 zijn gebouwd als onderdeel van de Peelraamstelling, een verdedigingslinie die zich langs de Peel uitstrekt van Grave tot Budel. “Turf, hoogveen en oorlog zijn de drie grote verhalen van de Vossenberg”, vertelt Mart. Jo vult aan: “Turf was de belangrijkste energieleverancier voor het gebied, zonder het bijzondere hoogveen zou er niet zoiets als een Nationaal Park de Groote Peel bestaan en in de Tweede Wereldoorlog is rondom de peel ontzettend hard gevochten. Het gebied is cultureel erfgoed, kent rijksmonumenten, is van hoge educatieve waarde en verbindt verhalen over natuur, cultuur, historie, oorlog en vrijheid. We willen dat deze verhalen ook in de toekomst, bij volgende generaties, blijven leven.”

Uitkijktoren Belfort Vossenberg
Om dit voor elkaar te krijgen, werd gestart met het schrijven van een projectplan, waarin alle betrokkenen zich konden vinden. “We willen onder meer loopgraven herstellen, schuilplaatsen opnieuw inrichten, wandel- en fietsroutes aanleggen en in één van de kazematten willen we een verblijfplaats voor vleermuizen creëren”, zo vertelt Jo. Mart vult aan: “Ook willen we aandacht schenken aan de Peel als inspiratiebron voor onder meer kunstenaars, door het verhaal van de bekende kunstenaar Joseph Beuys uit te lichten. Hij vond hier in de Peel de inspiratie voor één van zijn beroemde Aktionen. Het wordt een belevingsplek voor inwoners en recreanten van de Peelregio.”

Het belangrijkste onderdeel van het plan is de ontwikkeling van een 25 meter hoge uitkijktoren, Belfort De Vossenberg genoemd. “De uitkijktoren is de verbindende factor van dit project,” zegt Mart. De toren moet een uitkijkpunt over de Peel en een observatiepunt voor natuurliefhebbers worden. Er komen foto’s en informatieborden in de toren.

In 2019 bestaan de kazematten 80 jaar en is het 75 jaar geleden dat Meijel is bevrijd. “Het is ons streven om Vesting en Belfort De Vossenberg volgend jaar te openen”, vertelt Jo. “Het ecologisch onderzoek is afgerond, het inrichtingsplan is gereed en de vergunningen zijn aangevraagd. Het is nu nog vooral het financiële plaatje waar we ons op focussen.” Voor het project is zo’n 250.000 euro begroot, waarvan 175.000 euro voor het realiseren van de uitkijktoren is gereserveerd. Het geld kan onder meer komen van gemeente Peel en Maas en andere omliggende gemeentes, provincie Limburg en wellicht ook provincie Noord-Brabant, Nationaal Park de Groote Peel, Staatsbosbeheer en de Waterschappen. Jo: “Rabobank Peel en Maas heeft ons project al gesteund met een bijdrage van 15.000 euro, waardoor we van start konden gaan. Verder hebben gemeente Peel en Maas 60.000 euro en provincie Limburg 30.000 euro toegezegd.”

Door het plan te presenteren in D’n Binger, hopen ze Meijelse inwoners, verenigingen en bedrijven enthousiast te maken en over te halen om een bijdrage te leveren aan het project. “Dat kan een financiële bijdrage zijn, maar ook bijvoorbeeld het uitlenen van een graafmachine, hulp bij het houden van toezicht of het leveren van een publicatie. Alle hulp is welkom.”