Peel en Maas gaat centraal tellen in maart

Gemeente Peel en Maas gaat bij de gecombineerde Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen en de Europese Parlementsverkiezingen in maart volgend jaar centraal de stemmen tellen. Dat heeft de gemeenteraad op dinsdag 4 december beslist.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen afgelopen maart bleek achteraf dat verschillende stembureaus moeite hadden met het juist tellen van de stemmen. Zo klopte in gemeente Venray de eerste telling bij 23 van de 26 stembureaus niet vanwege menselijke fouten. Daardoor moest een hertelling plaatsvinden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloot daarna een experiment op te zetten met centraal stemmen. Het College van B&W stelde voor dat Peel en Maas daar aan zou deelnemen en de gemeenteraad stemde daar 4 december mee in.

Het centraal tellen houdt in dat op de dag van de verkiezingen zelf alleen op lijstniveau wordt geteld. Een dag later wordt op één of meerdere centrale locaties tijdens een openbare zitting op kandidaatniveau geteld. Dat betekent dat de definitieve uitslag iets langer op zich laat wachten. Gemeente Peel en Maas ontvangt 15.000 euro vanuit het Rijk voor de deelname aan het experiment.