Geen medewerking aan belangstellingsmeting openbare school Meijel

Gemeente Peel en Maas wil niet meewerken aan een onderzoek naar de belangstelling van een openbare school in Meijel. Het college vindt dat dit een taak is van de de initiatiefgroep.

Initiatiefgroep Open(bare) Buurtschool Meijel (OBS Meijel) heeft in juni 2021 het college en de raad voorgesteld de regie te geven bij facilitering van een mogelijke totstandkoming van een nieuwe basisschool in Meijel. Zij vroeg de gemeente om het initiatief in te schrijven bij DUO en mee te werken aan een objectieve en noodzakelijke belangstellingspeiling. Het college heeft aan de initiatiefgroep aangegeven dat zij niet zonder nader onderzoek kan voldoen aan het verzoek.

De initiatiefgroep is volgens het college zelf aan zet om de wettelijke procedure voor oprichting van een school te doorlopen. "In de presentatie geeft zij nadrukkelijk aan dat ze een school willen worden met een andere visie en dat voor hen keuzevrijheid van ouders in Meijel heel belangrijk is. Als ze zelf aan zet zijn, blijven ze onafhankelijk, zelf verantwoordelijk en bepalend voor zowel het proces als de inhoud", aldus het college.