Duurzaamheidsproject Grashoek wint eerste prijs in interprovinciale subsidieaanvraag

De inwoners van Grashoek, enkele bedrijven en onderwijsinstellingen willen samen een uniek project in Grashoek gaan vormgeven waarbij lokaal energie wordt opgewekt in combinatie met het zuiveren van mest. Agroproject Grashoek ‘Revitaliseren van het platteland door zelfsturing Grashoek’ heeft deze week subsidie gekregen van het Interbestuurlijk programma (IBP) Zuidoostelijke zandgronden van de provincies Limburg en Noord-Brabant om het plan verder te ontwikkelen.

Vier jaar geleden is een enthousiaste groep plattelandsverbeteraars aan de slag gegaan om de leefbaarheid in het dorp een impuls te geven. Met ondersteuning van de provincie Limburg, de Rabobank en de gemeente Peel en Maas resulteerde dit in een plan dat energiecoöperatie Duurzame Energie Grashoek en commissie Duurzaamheid Grashoek van het dorpsoverleg samen met adviesbureau Enter Next Level verder heeft uitgewerkt. In het project gaat energiecoöperatie Duurzame energie Grashoek met verschillende partners aan de slag met het lokaal organiseren van opwekking van hernieuwbare energie door én voor de gemeenschap. Daarnaast wil zij met circa elf intensieve veehouderijen een uitstootreductie van 80 procent op ammoniak gaan realiseren. Deze reductie wordt bereikt door het zuiveren van mest. "In feite staan koeien en varkens dagenlang op een bak met mest. Die mest gaat na een tijd gisten, waardoor ammoniak ontstaat. Daar heeft het dorp weer last van, zij kan bijvoorbeeld de was niet buiten hangen. De boeren zitten met hun handen in het haar, omdat de huidige luchtwassers niet afdoende werken en het veel geld kost om goede systemen aan te schaffen", aldus Frits Verlinden van commissie Duurzaamheid Grashoek.
Daarom is het idee ontstaan om bij de bedrijven rioolsysteem aan te leggen, met een minizuivering aan het eind dat het water uit de mest trekt. Volgens Verlinden is het te vergelijken met een wc. Door het water uit de mest te zuiveren, ontstaat droge compost, dat weer gebruikt kan worden voor andere doeleinden. Het water wordt gezuiverd in een zuiveringsinstallatie en kan bijvoorbeeld terug in het gebied gebracht worden.

Zonnepark
Omdat het zuiveringssysteem veel energie kost en de energietransitie voor Grashoek ook kansen biedt, wil de coöperatie de energie lokaal gaan opwekken via zonne-energie. "We willen als coöperatie een eigen zonnepark aanleggen, waarvan ons streven is om de dorpsbewoners 100 procent eigenaar te maken. De opbrengsten van de zonne-energie wordt onderling verdeeld, omdat we allemaal eigenaar zijn en niet bijvoorbeeld obligatiehouder", aldus Eddy Thewis van energiecoöperatie Duurzame Energie Grashoek. Het plan van een zonnepark is tijdens het openstellen van de tender van gemeente Peel en Maas al eens ingediend. Destijds werd het idee afgewezen door de gemeente omdat volgens de beoordelaar het eigenaarschap niet duidelijk genoeg was. De partijen hebben nu de hoop op een goede afloop, omdat het plan nu breder wordt getrokken. "We zijn door de gemeente uitgedaagd om het plan nog beter te onderbouwen, omdat het een doel heeft in de gebiedsontwikkeling. Ons doel is om het plan nogmaals in te dienen."

Om dit initiatief te bekostigen, is er een aanvraag gedaan bij het Interbestuurlijk programma (IBP) Zuidoostelijke zandgronden van de provincies Limburg en Noord Brabant. Het plan kwam in de beoordeling stipt op één te staan. De initiatiefnemers krijgen twee jaar de tijd om het plan verder uit te werken. De commissie Duurzaamheid Grashoek overweegt om binnenkort een folder met informatie huis-aan-huis te verspreiden. Ook staat er een informatiebijeenkomst op de planning.

Tekst: Jeanine Hendriks