Lokaal Peel en Maas, CDA en D66 werken toe naar coalitieakkoord en nieuw college

De formerende partijen Lokaal Peel en Maas, CDA en D66 hebben de afgelopen weken goede en constructieve gesprekken met elkaar gevoerd om tot een coalitieakkoord en een nieuw college te komen. De onderhandelaars zijn het eens over het concept coalitieakkoord, momenteel stemt iedere partij dat af met haar eigen achterban.

De drie partijen hebben de afgelopen weken onderhandeld in de verschillende kernen van Peel en Maas. De partijen hebben met elkaar verdieping gezocht op de belangrijke thema’s voor de komende jaren. Dit hebben ze verwerkt in een coalitieakkoord. Er komen vier wethouders in het nieuwe college. Als de formele procedure om tot benoeming van de wethouders te komen, met onder andere een integriteitstoets, is afgerond, wordt bekendgemaakt wie de kandidaatwethouders zijn. Ook hierin willen Lokaal Peel en Maas, CDA en D66 zorgvuldig handelen. Op dinsdag 31 mei is de benoeming van de wethouders in een extra gemeenteraadsvergadering voorzien. Dinsdagavond 10 mei is de gemeenteraad door formateur Tijs van Lierop bijgepraat over de stand van zaken van de coalitieonderhandelingen en het beoogde vervolgproces.