Raad stelt kritische vragen over onderzoek nieuwe locaties voor De School Maasbree

Het College van B&W van Peel en Maas is van plan twee locaties te onderzoeken voor de nieuwe huisvesting van De School in Maasbree, namelijk een locatie bij sportcentrum Dynamic en in het gebied Meulenveld. Een groot gedeelte van de gemeenteraad van Peel en Maas is van mening dat een nieuwe locatie hoognodig is, maar meerdere fracties willen dat andere mogelijke locaties ook onderzocht worden, zoals de sporthal in Maasbree. Dat gebeurde tijdens de commissievergadering op dinsdag 17 mei.

De reden dat er naar een nieuwe locatie voor De School wordt gezocht, is omdat de openbare basisschool momenteel huisvest in een noodgebouw bij basisschool De Violier. Hier is echter een gebrek aan ruimte en het gebouw is technisch en functioneel van matige kwaliteit, gaf Michiel Bots van extern adviesbureau ICS aan. "Het gaat hier onder andere om het binnenklimaat dat niet voldoet", stelde hij. "De ventilatie is niet goed. In de zomer wordt het gebouw erg snel warm en in de winter blijft het koud. Het voldoet niet aan de eisen van het PvE Frisse Scholen. Het gebouw kent een relatief hoog energieverbruik en is niet duurzaam. De exploitatielasten zijn relatief hoog. Daarnaast is de verkeersveiligheid niet altijd geborgd. Er is te weinig buitenspeelruimte op het terrein en/of in directe omgeving." Ook worden er de komende jaren ruim tachtig leerlingen verwacht en komt er kinderopvang in de school, waar op de locatie bij De Violier geen ruimte voor is.

Extra optie
Raadsleden brachten woensdag 11 mei een bezoek aan De School en zijn het er unaniem over eens dat de huidige situatie moet veranderen. Toch werden er tijdens de commissievergadering kritische vragen gesteld over de selectie van de locaties die onderzocht worden. Zo benoemde Lon Caelers van het CDA de verwachte stijging van het aantal leerlingen. "We moeten ons beseffen dat er een enorm bedrag wordt uitgegeven voor 52 leerlingen", zei ze. "Prognoses geven stijgingen aan, maar deze kloppen niet altijd. We vinden dat uitbreiding van De Violier niet moet worden uitgesloten." Daarnaast noemde Caelers, net als de andere fracties, ook nog de sporthal in Maasbree als mogelijke locatie voor de huisvesting van De School. "De sporthal moet niet bij voorbaat al uitgesloten worden, omdat dit meer tijd kost. Wij zouden meer scenario's op voorhand niet uitsluiten." Piet Rooijakkers van Lokaal Peel en Maas was het hiermee eens. "Er moeten inderdaad meerdere scenario's bekeken worden zodat we straks echt een keuze hebben. Er kan meegelift worden met de sporthal, ondanks dat er net een fase verschil zit in timing. Het zou een gemiste kans zijn als we er straks achterkomen dat dit gecombineerd had kunnen worden. We dringen er op aan dit nogmaals te onderzoeken." Saskia van Roy van D66 voegde hieraan toe dat tijd volgens haar een slecht argument is. "Dit is een hele belangrijke beslissing waar we veel jaren mee vooruit moeten. Als het langer gaat duren, maar we komen tot de beste oplossing, dan vind ik tijd een hele slechte raadgever."
Wethouder John Timmermans reageerde op de vragen over de sporthal. Volgens hem is het alsnog mogelijk om deze locatie te onderzoeken. "Zoek elkaar op en ammendeer dit voorstel, als jullie die locatie ook uitgezocht willen hebben", zei hij. "Voor ons ligt een uitgangspuntennotitie die nog vastgesteld moet worden. Ik wil wel benoemen dat we inderdaad de tijd moeten nemen, maar dat er bij de sporthal een iets ander tijdspad loopt dan hier." Het niet passende tijdspad was dan ook de reden dat de sporthal niet meegenomen is als mogelijke locatie. Op dinsdag 7 juni krijgt de gemeenteraad het voorstel voorgelegd, dan kan zij een amendement indienen.

Tekst: Floor Velthuizen