Crowdfundingsactie voor Berings oorlogsmonument levert al ruim 1.000 euro op

Het oorlogsmonument dat op het kerkhof in Beringe staat moet opgeknapt worden. Volgens bestuurslid Giel Joosten is het monument erg vervallen en om het te renoveren is zeker 3.000 euro nodig. Joosten startte daarom ongeveer een maand geleden met een crowdfundingsactie. Inmiddels is er al meer dan 1.000 euro opgehaald.

Omdat het oorlogsmonument indertijd gerealiseerd is door de Beringse gemeenschap, buiten alle instanties om, wordt er geen subsidie uitgekeerd door de gemeente. Joosten hoopte dan ook op donaties van inwoners, omdat er volgens hem genoeg mensen zijn die er hart voor hebben. Hij bleek gelijk te hebben, want al snel stroomden de donaties binnen. "Ik vind het fantastisch", glundert Joosten. "Het doet me echt goed dat de mensen er nu gehoor aan geven. De verhalen zijn ook geweldig. Ik sprak in de media uit dat het mooi zou zijn als iedere inwoner van Beringe 1 euro zou bijdragen en daar kreeg ik veel reacties op. Zo was er ook een man die me aansprak en zei: 'Jij vraagt 1 euro per persoon en ons gezin heeft veertien personen. Ik maak er 2 euro per persoon van, zodat je alweer een stukje dichterbij komt.' Hij rondde dit af naar 30 euro. Dat soort verhalen zijn van die mooie dingen die je echt raken." Er kwamen volgens Joosten ontzettend veel positieve reacties binnen, maar ook zijn er een paar minder positieve reacties binnengekomen. "Deze mensen zeggen dat het monument te oud is om in stand te houden", geeft hij aan. "Ik leg ze dan uit dat onze voorouders toentertijd hebben gestreden en gestorven zijn voor ons in de oorlog. Dat mogen we toch eigenlijk nooit vergeten en zeker niet gezien de situatie die zich momenteel in Oekraïne voordoet. Dan word je toch weer met je neus op de feiten gedrukt."

Tussenstand
Hoeveel geld er precies binnengehaald is op dit moment, weet Joosten niet precies. "Ik krijg één keer per maand een afschrift van de bank waar het overzicht op staat, dit gaat namelijk via de kerk", legt Joosten uit. "De tussenstand van april was in ieder geval erg hoopgevend, er is namelijk al meer dan 1.000 euro opgehaald. Ook hebben er deze maand al diverse mensen gevraagd naar het bankrekeningnummer, dus het loopt nog steeds goed."
Naast dat Joosten een beroep deed op de inwoners van Beringe, klopte hij ook aan bij lokale energieleverancier Peel Energie. "Zij beheert het windmolenpark Egchelse Heide en omliggende dorpen krijgen daar jaarlijks geld van. Ik heb gevraagd of wij daar eventueel ook voor in aanmerking zouden komen. De aanvraag is inmiddels ingediend en nu is het afwachten welke reactie we krijgen. Het gesprek was in ieder geval erg fijn en daar heb ik goede hoop door gekregen dat er iets komt voor ons. Dat zou dan ook een mooie bijdrage opleveren."

Vooruitzichten
Inmiddels is het materiaal dat nodig is voor de renovatie besteld. "Het zaakje wordt dus sowieso opgeknapt", vertelt Joosten. "Er staat wel zestien weken levertijd op. Voor we kunnen beginnen met opknappen is het dan al augustus." Hij schat in dat het renoveren in een paar weken tijd gebeurd is. "Ik heb berekend dat het rond de dertig manuren zijn die eraan gewerkt moeten worden. De mensen die dit werk doen, zijn allemaal vrijwilligers. Het tempo ligt dus iets lager. Dit maakt verder ook niet uit, het gaat namelijk om het uiteindelijke resultaat en dat er vooruitgang in zit." Joosten verwacht dat het oorlogsmonument in september helemaal klaar is. Dan wordt het opnieuw ingezegend en wordt er een kleine dienst gehouden.
Doneren kan nog steeds via de parochie Beringe.

Tekst: Floor Velthuizen