Feestelijke opening hernieuwd Gebied Kwistbeek

Gebied Kwistbeek werd op vrijdag 13 mei feestelijk geopend door wethouder Paul Sanders van gemeente Peel en Maas en bestuurder Josette Van Wersch van Waterschap Limburg. In dit gebied hebben de gemeente, het waterschap, provincie Limburg, inwoners, ondernemers en andere betrokkenen de handen ineengeslagen om de wateroverlast aan te pakken en de kwaliteit van het gebied te verbeteren. De werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond.

Op Soeterbeek werd het hernieuwde gebied vrijdag symbolisch geopend. Naast dat er een lint werd doorgeknipt voor het ontsluiten van één van de vele wandelpaden, werd er bloemenmengsel ingezaaid en een bankje onthuld. Dit werd samen met betrokkenen van IVN en de dorpsoverleggen gedaan.

Samenwerking
In 2018 is het projectteam gestart met de planvorming voor de toekomst van Gebied Kwistbeek. De oprichting van verschillende werkgroepen werd een feit en eind 2020 gingen de eerste werkzaamheden van start. Nu, iets meer dan twee jaar later, zijn bijna alle werkzaamheden afgerond. Wethouder Paul Sanders van gemeente Peel en Maas: “Door de intensieve samenwerking tussen de gemeente, het waterschap, de inwoners (dorpsoverleggen) en ondernemers is dit project geslaagd, het is een prachtige en functionele beek geworden." Bestuurder Josette Van Wersch van Waterschap Limburg vult aan: “Ik ben trots op iedereen die op welke manier dan ook een bijdrage heeft geleverd. Deze symbolische opening is het startschot voor degene die naar het resultaat van het project wil komen kijken en gebruik wil maken van het gebied om te recreëren.”

Wateroverlast en kwaliteitsverbetering
De Kwistbeek stroomt door het beekdal tussen de Stogger in Helden en de Maas in Baarlo. Voorheen hadden bewoners te kampen met wateroverlast na hevige en langdurige buien. Om dit te verminderen zijn er nu maatregelen genomen. Dit is gedaan door het laten meanderen van de beek en het beekprofiel aan te passen, de realisatie van overloopgebied de Baendj en de mogelijkheid van berging van water in de middenloop van de Kwistbeek. Naast wateroverlast is er een kwaliteitsverbetering van het gebied doorgevoerd passend bij de opgave. Hierbij kan gedacht worden aan de aanleg van wandelpaden en het verbeteren van de biodiversiteit. Het aanpakken van het gebied werd mede mogelijk gemaakt door een Europese POP3-subsidie.

Beeld: Ger Peeters