Centrum van Panningen wordt groener door aanleg van acht tuintjes

De gemeente Peel en Maas en het centrummanagement geven gehoor aan het verzoek van provincie Limburg om te vergroenen en verharding tegen te gaan. Er worden namelijk acht tuintjes aangelegd in het centrum van Panningen. Ook komen er twee grote historische posters te hangen in leegstaande etalages. Dit om het centrum op te fleuren en beleving te creëren.

Het sobere beeld in het centrum gaat veranderen, er komt namelijk meer groen door de aanleg van acht tuintjes. Hierdoor wordt hittestress voorkomen, legt centrummanager Jan Bouten uit. "We gaan steeds meer verharden. Daarom heeft de provincie opgeroepen om aan de slag te gaan met klimaatadaptie en te vergroenen. In een recent rapport gaven mensen aan graag meer groen te zien in het centrum en daar geven we nu gehoor aan." Het centrummanagement voert de aanleg van de tuinen aan, gemeente Peel en Maas en Groenrijk Maasbree zorgen voor de beplanting. Het onderhoud ligt in eerste instantie bij de betreffende ondernemer en een groep vrijwilligers. Als het meezit kan er over een kleine maand worden gestart met de aanleg van de tuintjes.

Posters
Naast de tuintjes wordt het centrum van Panningen ook opgefleurd met posters. In de etalage van de chocoladewinkel Rousseau komt een historische poster te hangen van het Raadhuisplein. Op de markt komt een foto van het oude postkantoor te hangen. "We hebben middelen van de provincie gekregen voor de pilot verbinding maken met ouderen. Met de historische posters kunnen bezoekers van het centrum herinneringen van vroeger ophalen. Hierdoor creëer je een stukje beleving." De middelen worden ook gebruikt om een dementievriendelijk centrum te realiseren. Het is de bedoeling dat ouderen zich veilig voelen in de samenleving en daarom krijgen winkeliers een training hoe ze moeten omgaan met mensen met dementie in de winkel. Het geld wordt volgens Bouten ook ingezet tijdens de kermis. "Dan organiseren we een ouderenmatinee op zondag. We zorgen voor een podium met eigen muziek en creëren een gezellige sfeer voor de ouderen."