Aanvraag monumentale status Veersepad 13 Kessel komt te laat

Het College van B&W van Peel en Maas heeft het verzoek om Veersepad 13 in Kessel een monumentale status te geven afgewezen. Dit komt omdat het pand al gesloopt is en er dus geen belang meer is om te reageren op het verzoek. De aanvraag kwam volgens het college te laat binnen.

Op 11 maart ontving gemeente Peel en Maas van Bond Heemschut een verzoek om het pand Veersepad 13 in Kessel aan te wijzen als gemeentelijk monument. Op 8 februari heeft het college echter al de sloopmelding van Veersepad 13 ontvangen en op op 3 maart geaccepteerd. Er waren geen juridische mogelijkheden om de sloopmelding niet te accepteren, geeft het college aan.

Niet nodig
Op 16 maart zijn de sloopwerkzaamheden daadwerkelijk gestart. De eigenaar van het pand is er wel op gewezen dat er een nieuwe aanvraag bij de gemeente is binnengekomen om Veersepad 13 aan te wijzen als gemeentelijk monument. Omdat het pand inmiddels volledig is gesloopt, vindt het college het niet meer nodig een inhoudelijke beslissing te nemen op de aanvraag van Bond Heemschut.

Ander verzoek
Eerder werd al een ander verzoek voor een monumentale status van Veersepad 13 afgewezen dat werd ingediend door een felle tegenstander van de plannen van SOT. Het college wees het verzoek af, omdat de tegenstander volgens de gemeente geen belanghebbende zou zijn.