Aanhoudende zorgen over snelheid Veersepad in Kessel

Buurtbewoners van het Veersepad in Kessel gingen ruim een jaar geleden met de gemeente in gesprek over hun zorgen over de snelheidsoverschrijdingen die in de straat plaatsvinden. Volgens hen heeft de gemeente weinig veranderingen doorgevoerd en is het probleem niet opgelost. De gemeente geeft echter aan te wachten op de uitkomsten van het verkeerscirculatieplan van Kessel voordat er maatregelen worden genomen.

Volgens de buurtbewoners heeft het toenemende toerisme in het dorp geleid tot onbalans met het woon- en leefgenot van de inwoners. Daarom hebben zij een jaar geleden hun handen ineen geslagen en enkele oplossingen aan de gemeente voorgedragen. Eén van de oplossingen zou het plaatsen van 30 kilometerborden zijn ter hoogte van de Rozentuin en de voormalige slager/woonwinkel Corneeltje. Daarnaast zagen de dames een permanent smileybord wel zitten, zodat automobilisten gewaarschuwd worden dat ze de snelheid overschrijden. "Onlangs is er ook melding gemaakt bij de politie vanwege extreme overlast van optrekkende scooters en auto’s. Ook werkbusjes en zelfs vrachtwagens rijden met hoge snelheid door de straat met aanhangers. Mensen in de straat zijn het zat en de situatie gaat nu echt ten koste van het leefgenot voor de bewoners van het Veersepad", laat bewoonster Thalitha Holthuis weten.

Na het uiten van hun klachten, gingen de bewoners in gesprek met twee ambtenaren van de gemeente Peel en Maas. "Op dat moment voelden we ons gehoord, maar die illusie zijn we nu armer helaas. We hebben alleen stickers met daarop 30 kilometer ontvangen, maar de overige toezeggingen zijn tot op heden nog steeds niet gerealiseerd. Hanneke Overgaauw heeft namens ons op 14 april nogmaals geïnformeerd bij de gemeente, maar kreeg als antwoord dat het nog allemaal in de pijplijn zat. De gemeente wil wachten op het concept verkeersplan waar ze al een hele tijd mee bezig is. Dat is niet volgens afspraak en staat ook los van het verkeersplan naar ons inziens. Daarnaast zijn er toezeggingen gedaan, maar deze worden niet nagekomen", vertelt Thalitha.

Volgens Thalitha wordt er nog steeds hard gereden op de weg. "Velen weten niet dat het een 30-kilometerzone is en de straat nodigt ook uit om gas te geven, vandaar dat we ook zo hameren op versmallingen. Tot op heden hebben we geen smileybord meer gezien en de 30-kilometeraanduiding is ook nog steeds niet gerealiseerd", zegt ze gefrustreerd.

Wethouder Erik Nijssen geeft aan dat de klachten bij de gemeente bekend zijn. Binnenkort wordt er op het wegdek het cijfer 30 aangebracht. "Het is afhankelijk van de uitkomsten van het verkeerscirculatieplan welke extra maatregelen worden toegepast. Aan dat plan wordt een laatste hand gelegd. Ik doe geen uitspraken over mogelijke maatregelen op het Veersepad totdat de uitkomsten van het plan bekend zijn."