Aantal bewoners Beringe bezorgd om veiligheid in Kaumeshoek, Hoogstraat en Marisstraat

In een brief aan het College van B&W laat Werkgroep Veiligheid Beringe weten dat een aantal inwoners van de Kaumeshoek, Hoogstraat en Marisstraat in Beringe zorgen heeft over de veiligheid in het gebied. Bij de bewoners heerst onrust over het groot aantal arbeidsmigranten dat gehuisvest wordt in diverse locaties in de buurt. De gemeente geeft aan in gesprek te gaan met de werkgroep.

In de omgeving van de Kaumeshoek in Beringe bevinden zich plannen rondom de huisvesting van arbeidsmigranten in verschillende stadia van ideevorming tot uitvoering. Volgens de buurtbewoners stapelen daarmee de problemen op. "Het wordt te veel. Deze omgeving wordt het afvoerputje van Peel en Maas", laat Henk van Enckevort, bewoner van de Marisstraat weten. "De leefbaarheid van onze buurt is achteruitgegaan en er is een onveilig gevoel ontstaan. Er lopen regelmatig vreemde mensen door de straat en er is al vaak bij de huizen ingebroken. Tegenwoordig doen wij de poort op slot, omdat we ons niet veilig voelen. Dat is voorheen nooit aan de orde geweest, omdat de buurtbewoners elkaar allemaal kenden."

De onrust is begonnen toen de plannen op Hoogstraat 70 in Beringe ontstonden, waar Dichterbij studio's realiseert voor mensen met een licht verstandelijke beperking en gevoeligheid voor onder andere verslaving. "Als deze mensen geen goede begeleiding krijgen, voegen zij zich wellicht wel samen met de arbeidsmigranten die hier in de buurt wonen. Het gevolg daarvan zijn feestjes en harde muziek tot laat in de nacht", aldus buurtbewoonster Jose Zegers.

Dat onveilige gevoel kan volgens de bewoners worden verminderd als de plannen aan Lorbaan 4 niet gerealiseerd worden. Daar plaatst de buurt namelijk de grootste kanttekening bij. Op die locatie bestaat het idee om een voormalige nertsenhouderij om te bouwen tot huisvesting van tachtig arbeidsmigranten. Hay Joosten geeft aan bang te zijn dat de eigenaar de regels aan zijn laars lapt. De buurt vreest voor een plek waar lang leve de lol het standpunt is. "Wij vinden het niet erg als arbeidsmigranten worden gehuisvest bij het bedrijf waar ze werken, maar op de Lorbaan is daar geen sprake van. Daar ontstaat een ander soort controle en mentaliteit bij de arbeidsmigranten. Wie controleert daarnaast waar ze werken?"

Volgens Jose is vooral de onzekerheid die de buurt te wachten staat, lastig mee om te gaan. Ook voelt de groep bezorgde bewoners zich niet gehoord door de gemeente. Jose: "We hebben met enkele raadsleden, een wethouder en medeweker van de gemeente gepraat, maar zij gaven aan er weinig aan te kunnen doen. Als we een onveilig gevoel hadden, moesten we de politie bellen. We zijn bang dat de gemeente ons alleen wil aanhoren, maar niet wil luisteren."

De Werkgroep Veiligheid Beringe geeft aan zelf te weinig te weten over de lopende vergunningen. Daarom heeft de werkgroep een brief naar de gemeente gestuurd om opheldering te vragen. "Wij begrijpen dat mensen zich zorgen maken en daarom willen wij van de gemeente weten of de plannen binnen de regels passen. Het is ons duidelijk dat de buurt zich oprecht zorgen maakt, we hopen dit gevoel naar de gemeente over te brengen", aldus Peter van Horen, van de werkgroep.
De gemeente reageert dat ze in gesprek gaat met de werkgroep. Ook laat de gemeente weten dat de omgevingsvergunning voor Lorbaan 4 is aangevraagd, maar dat er op dit moment nog niet alle informatie compleet is om de vergunning af te handelen. De initiatiefnemer was niet bereikbaar voor commentaar.