Peel en Maas roept middels campagne burgers op om misdaad te melden

De burgemeesters van de Noord-Limburgse gemeentes gaven dinsdag 14 juni de aftrap van de bewustwordingscampagne ‘Kijk Niet Weg!’. De acht gemeentes bundelen hun krachten en strijden samen tegen georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Hier kunnen ze de hulp van inwoners goed bij gebruiken.

Met de campagne ‘Kijk niet weg!’ worden de 280.000 inwoners van de regio ervan bewust gemaakt dat er ook in steden, dorpen en buitengebieden dingen gebeuren die de samenleving ondermijnen. Inwoners kunnen een actieve rol spelen in het tegengaan van crimineel gedrag. Het fenomeen om burgers te vragen een helpende hand toe te steken bij de opsporing van criminaliteit in de regio, is niet nieuw, zo laat een woordvoerder van de gemeente Peel en Maas weten: "In Peel en Maas werken we al een tijd aan de bestrijding van ondermijnende criminaliteit en besteden we hier ook aandacht aan. Zo hebben we enkele jaren geleden bijvoorbeeld de actie ‘Daar zit een luchtje aan” gehouden, om mensen de geur van een XTC-lab te laten herkennen. Dat we hier aandacht aan besteden, is dus niet helemaal nieuw. Met de campagne ‘Kijk Niet Weg’ willen we deze aandacht weer een nieuwe impuls geven."

ACT! Interventieteam
De gemeentes werken al langer samen en trekken integraal op met partners zoals de politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, de FIOD, de Provincie Limburg, het RIEC, de Arbeidsinspectie en Meld Misdaad Anoniem. Alles met het oog op het verbeteren van de veiligheid. Daar moet ook deze nieuwe campagne een steentje aan bijdragen. "De campagne ‘Kijk Niet Weg!’ is één van de onderdelen die we vanuit de samenwerking van de acht gemeenten in de Regio Noord-Limburg (en met steun van de provincie) oppakken op het gebied van veiligheid. Een ander onderdeel is de komst van het ACT! Interventieteam, dat integrale controles uitvoert op locaties waarvan er vermoedens zijn dat er sprake is van misstanden, ondermijnende activiteiten of wanneer deze niet voldoen aan wet- en regelgeving. Daarnaast zijn de gemeenten sinds vorig jaar aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem. Anonieme meldingen die bij hen kunnen komen, gingen al naar de politie en worden, voor zover ze voor de gemeente zijn bestemd, nu ook rechtstreeks aan de gemeenten doorgestuurd. In het buitengebied zijn we gestart met het project Keurmerk Veilig Buitengebied. Al deze inspanningen moeten er toe bijdragen dat inwoners van de Regio Noord-Limburg bewuster worden van ondermijnende activiteiten in hun buurt, dorp of in het buitengebied. Ook willen we de drempel verlagen om te melden, onder andere door dit mogelijk te maken via Meld Misdaad Anoniem", aldus de woordvoerder.

Drugslab
Er wordt nu een nadrukkelijk beroep gedaan op burgerparticipatie. Maar hoe herken je als leek een potentiële misdaad? Er zijn bepaalde signalen waarop je kunt letten, zo geeft de woordvoerder van gemeente Peel en Maas aan: "Met de campagne ‘Kijk Niet Weg!’ geven we praktische tips aan inwoners hoe zij bijvoorbeeld een hennepkwekerij of drugslab kunnen herkennen en hoe ze melding kunnen maken. Je kunt hierbij denken aan afgeplakte ramen, panden waar overdag niemand is en ’s avonds en ’s nachts wel, vreemde geuren of rook die uit vreemde plekken komt. We brengen deze boodschap onder de aandacht via social media, maar ook met een folder, posters op aanpakborden in de gemeente en we gaan met een informatiestand op de weekmarkt in Panningen staan. We maken ook gebruik van geurtonnen om de geur van een XTC-lab of een hennepkwekerij te herkennen."

Meer bewustwording
Het is voor de samenwerkende instanties van belang dat hun inspanningen zichtbaar worden gemaakt, om zo burgers bewuster te maken van hun rol. Wanneer een integrale controle heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld. "We merken dat deze communicatie leidt tot reacties in de samenleving. Het draagt bij aan (meer) bewustwording. Het gaat hierbij overigens niet alleen om wat de gemeente doet, we willen vooral laten zien dat we als georganiseerde overheid optreden. Samen met partners als politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en Veiligheidsregio bijvoorbeeld."