Zorgen om oversteek bij hotel Nieuw Antiek in Helden

Volgens inwoners van Helden vormt de oversteek op de rotonde bij hotel Nieuw Antiek een gevaarlijk punt. Het verkeer vanuit de Van Hövellstraat moet voorrang verlenen aan het verkeer op de rotonde, maar het trottoir wordt daar vaak over het hoofd gezien, wat gevaarlijke situaties oplevert voor onder andere schoolgaande kinderen.

Deze zorgen bereikte ook PvdA/GroenLinks, die nu over de kwestie vragen stelt bij het college. De partij vraagt zich af of het college de oversteek op dat punt ook ziet als een onveilige verkeerssituatie en of ze bereid is om, net als op de drie andere toegangswegen naar de rotonde, zebrapaden aan te leggen. Een andere optie is volgens de partij de bestrating beter uit te laten komen, zodat auto’s eerst een trottoir moeten passeren voordat ze op de rotonde komen. Ook stelt PvdA/GroenLinks voor om te overwegen om het trottoir langs de rotonde een aantal meters in westelijke richting te verleggen, in combinatie met het aanbrengen van een zebrapad.

Totaalplaatje
Nellie Verbugt van de werkgroep Roggelseweg kan het probleem beamen. Onlangs maakte ze met eigen ogen mee hoe een auto haar bijna schepte. "Ik zat op de fiets en mijn jas werd geraakt. Er is zeker sprake van een onveilige oversteek." De werkgroep maakt zich al jaren hard voor een veiligere verkeerssituatie op de Roggelseweg en Molenstraat. De oversteek op de Van Hövellstraat is door de werkgroep niet concreet in kaart gebracht, zij kijkt vooral naar het totaalplaatje van de dorpsingang van Helden. "De gemeente en de provincie moeten de verkeerssituatie op dat punt breder bekijken. Er komt vanuit de Roggelseweg te veel verkeer het dorp in en ook met te hoge snelheid. Ook het zwaar landbouwverkeer dat door het dorp rijdt, zorgt voor gevaarlijke situaties. Het gaat om de hele beleving, het verkeer vormt op de rotonde een enorme belasting."

Remmend effect
De werkgroep hoopt op bredere suggestiestroken die een remmend effect hebben op het verkeer. Daarvoor dient wel het asfalt vernieuwd te worden. Omdat de Roggelseweg een provinciale weg is, ligt de verantwoordelijkheid bij Provincie Limburg. Volgens Verbugt vindt er binnenkort een gesprek plaats met de provincie. "Raadslid Paul Sanders heeft in de tijd dat hij wethouder was, bij de provincie druk gezet achter het oplossen van de verkeersproblemen. Er hebben binnen het bestuur van de provincie in die jaren veel wisselingen plaatsgevonden en momenteel is er in Peel en Maas ook een nieuwe wethouder. We moeten afwachten wat de uitkomst is van de gesprekken binnenkort."

Tekst: Jeanine Hendriks