Onderhoudsploeg SV Panningen lost wereldproblemen op aan kantinetafel

Terwijl het verenigingsleven in de zomermaanden grotendeels stilvalt en er massaal vakantie wordt gevierd, draait het vele vrijwillige werk in veel gevallen gewoon door. Ook deze regio kent tal van vrijwilligers, die hun hart hebben verpacht aan een stichting, vereniging of club. Wie zijn ze, wat doen ze en wat drijft ze? In de rubriek 'Vrijwillig de zomer door' richten we de schijnwerpers op de stille krachten die zich belangeloos inzetten voor anderen. Deze week vertelt de onderhoudsploeg van SV Panningen over hun vrijwillige inzet.

Jos Mestrom, Peter Stevens, Hay Daniels, Theo Naus en Theo Peters genieten in de kantine van SV Panningen van een welverdiend bekertje koffie. Zij vormen deze ochtend de afvaardiging van de onderhoudsploeg, die druk in de weer is met allerlei klusjes rondom het sportpark. Als ze compleet zijn, bestaat hun clubje eigenlijk uit negen personen. Ook Jan Sillekens, Theo Thomassen, Thei Aelen en Luc Willems horen bij dit gezelschap. "Het is belangrijk om iedereen te noemen, want we doen het samen", roepen de vijf in de kantine in koor.

Archivaris
Zonder uitzondering zijn de gepensioneerde mannen van de onderhoudsploeg veel op de club te vinden. Gemiddeld zo'n 10 à 15 uur per week, maar regelmatig ook meer. Veel meer. Allemaal zetten ze zich al jarenlang vrijwillig in voor de voetbalvereniging. Eerder deden ze dat bijvoorbeeld als leider, scheidsrechter, bestuurslid of clubarchivaris. Die laatste rol nam Theo Naus al in 1961 op zich. "Vroeger, toen we nog in de hoofdklasse speelden, zocht ik voor de wedstrijd iemand op in de kantine van de tegenstander. Dan wisselden we onze gegevens uit en stuurden we elkaar informatie toe. De digitale wereld is niet aan mij besteed, dus ik verzamelde alles thuis in klappers." Inmiddels is die schat aan informatie in het bezit van de voetbalclub. "Onlangs heb ik al mijn werk overgedragen, zodat het gedigitaliseerd kan worden. Mijn vrouw dreigde alles bij het oud papier te gooien, vandaar", vertelt hij lachend.

Onderhoudswerkzaamheden
Waar Theo thuis alle publicaties over zijn vereniging blijft verzamelen, is hij als lid van de onderhoudsploeg met hele andere werkzaamheden bezig. Ook nu het voetbal vanwege de zomerstop stilligt, moet alles er piekfijn uit blijven zien. "Eens in de zoveel tijd vegen we de kleedlokalen uit. Dit wordt gedeeltelijk uitbesteed, maar anders pakken wij het op. Verder zijn we nu bijvoorbeeld bezig met het demonteren en vervangen van de sponsorborden langs de lijn", somt Peter op. "We zorgen ook voor het onderhoud van de velden en al het andere groen op en rondom het sportpark", vult Jos zijn collega aan. Het lijkt misschien de normaalste zaak van de wereld dat alles er altijd piekfijn bijligt bij SV Panningen, maar dat is niet zo, weet Hay. "Het zou hier heel snel achteruitgaan gaan als wij het niet bijhielden. Daar zal misschien niet iedereen bij stilstaan bij een bezoek aan dit sportpark."

Brand
Iedereen die op enige wijze verbonden is aan de voetbalvereniging uit Kepèl, schrok zich eind maart 2021 een hoedje: een flinke brand legde de kantine in de as en een deel van de kleedlokalen werd verwoest. De onderhoudsploeg maakte, samen met vele andere vrijwilligers van SV Panningen en met hulp van verenigingen uit het dorp, overuren tijdens de nasleep. "We zijn heel veel bezig geweest met de wederopbouw in die periode. Daar hebben wij als onderhoudsploeg ook ons steentje aan bijgedragen met diverse hand- en spandiensten", blikt Jos terug. "De schade was enorm. De kantine moest vrijwel helemaal vernieuwd worden. Het dak zelfs helemaal. Alles is gestript en opnieuw opgebouwd. Een heel karwei, maar vaak was het ook best gezellig", geeft hij er een positieve draai aan. Peter Wulms, voorzitter van de voetbalvereniging en intussen aangeschoven bij de koffiepauze van de onderhoudsploeg, beaamt dat. "Hoewel de aanleiding enorm triest was, is de brand achteraf heel goed geweest voor de saamhorigheid binnen de vereniging. Het heeft voor nog meer betrokkenheid gezorgd."

Wereldproblemen
"Vrijwilligers zijn misschien nog wel belangrijker dan spelers. Als vrijwilligers stoppen, kan er simpelweg niet meer gevoetbald worden. Daarom proberen we al vroeg om ieder lid bij onze vereniging te betrekken. Iedereen draagt op zijn eigen manier een steentje bij", onderstreept de voorzitter het belang van betrokkenheid bij een vereniging. Dat de betrokkenheid bij de voetbalclub in het geval van de onderhoudsploeg groot is, staat buiten kijf. De negen mannen zijn stuk voor stuk verknocht aan de voetbalvereniging. Daar is ook het sociale aspect debet aan. "Even een kop koffie op z'n tijd hoort er voor ons inderdaad bij. We bespreken allerlei onderwerpen hier aan deze kantinetafel", vertelt Hay. Theo Naus haakt in. "Gezelligheid is voor ons hartstikke belangrijk. Anders kwamen we hier niet bijna iedere ochtend, in onze vrije tijd." Wat er dan zoal besproken wordt aan tafel in het clubgebouw? "Alles komt hier over tafel: van de prestaties van het eerste elftal van Panningen, tot aan de grootste wereldproblemen", licht Hay een tipje van de sluier op. "En we lossen ze nog op ook", voegt Theo Peters lachend toe.
Tekst en beeld: Jelle van Hees