Schoolplein onderbouw basisschool De Diamant Baarlo wordt vergroend

Veel groen, wilgentakken en duidelijke verkeersstromen: over ruim een jaar worden deze elementen aan het schoolplein van de onderbouw van basisschool De Diamant in Baarlo toegevoegd. De school is namelijk deelnemer aan de GroenBlauwe Revolutie Schoolpleinen, een project waarbij basisscholen de kans krijgen om hun schoolpleinen te vergroenen. En dat is op het schoolplein van de onderbouw in Baarlo wel nodig, er is nu vooral veel steen te bekennen.

De onderbouw en bovenbouw van basisschool De Diamant in Baarlo zijn verdeeld over twee locaties. Het schoolplein van de bovenbouw heeft vorig jaar een upgrade gekregen. Volgens directrice Moniek van Aarssen waren dat vooral elementen waardoor er een 'quick winst' te behalen viel. "De bovenbouw speelt op een andere manier dan de onderbouw. De kinderen gaven aan het leuk te vinden om balspellen te doen. We hebben geïnvesteerd in een basketbalrek en een klimwand. Deze elementen passen bij de leeftijd."

Investering
Nu is het schoolplein van de onderbouw aan de beurt. Want wie goed naar het plein kijkt, ziet vooral veel steen en als het geregend heeft, veel water. Toen de vijftien Noord- en Midden-Limburgse gemeenten, Waterschap Limburg en Waterleidingmaatschappij Limburg het programma Waterklaar zijn gestart, had directrice Van Aarssen daar wel oren naar. Het programma Waterklaar heeft de ambitie om 80 procent van alle basisschoolpleinen in Noord- en Midden-Limburg de komende jaren om te vormen van een traditioneel (betegeld) schoolplein naar een gezonde leer- en speelomgeving waar natuur en water centraal staan. Om dit te realiseren is het uitvoeringsprogramma GroenBlauwe Revolutie Schoolpleinen gestart. "Het idee om het schoolplein te vergroenen speelt al langer, maar vanwege de behoefte voor een nieuwe huisvesting zijn de veranderingen aan het plein naar de achtergrond geschoven. We hoopten eigenlijk al eerder groen licht te hebben gehad voor de nieuwbouw, maar het gaat hier om een complexe situatie waarbij we afhankelijk zijn van verschillende partijen. De investering voor een groen schoolplein vinden wij te voorzien, want we hopen over zes jaar in een nieuw gebouw te zitten en daarom willen we nu niet te veel geld uitgeven. Wij als school dienen minimaal 13.000 euro in te leggen voor dit project en dat is gelijk aan wat de gemeente gaat inbrengen."

Beton weghalen
Nu basisschool De Diamant deelneemt aan de GroenBlauwe Revolutie, is er een coach toegewezen die het project begeleidt. Ook is er vanuit de school een commissie gevormd die bestaat uit een leraar, ouder, conciërge, vertegenwoordiger van de leerlingenraad en de directrice. Samen sparren ze over ideeën die uiteindelijk door een ontwerper worden uitgewerkt in een concreet plan. "Het schoolplein bestaat voornamelijk uit steen. Het belangrijkste doel is om het beton weg te halen en daarvoor in de plaats natuurlijke elementen terug te plaatsen. We willen het beton niet vervangen door klimtoestellen. De kinderen gaven aan graag verstopplekjes te willen hebben op het plein en daarom is het idee ontstaan om wilgentakken toe te voegen die samen een boog vormen. Nu is het plein vierkant en door de takken krijgt het een andere vorm en kunnen de kinderen een parcours afleggen. Hiermee kunnen we verveling tegengaan en zullen conflicten afnemen." Naast verstopplekken vroegen de kinderen ook om plekjes waar ze tot rust kunnen komen en zichzelf terug kunnen trekken. Tevens werd het idee geopperd om een verkeersplein toe te voegen. De medezeggenschapsraad investeert daarnaast in een wormenhotel. Een ander belangrijk element op het schoolplein dat verandert dient te worden, is de afwatering. Op een regenachtige dag staat een deel van de speelplaats blank. "We onderzoeken of we het regenwater kunnen afkoppelen. Daarnaast hebben we de voorkeur gegeven aan het aanleggen van wadi's, die het regenwater kunnen opvangen."

Adoptie
Volgens de planning zou 7 december het eerste ontwerp gereed zijn. Het grootste gedeelte van de investering wordt betaald door De Diamant, maar ook Hoera levert een bijdrage. De rest van het bedrag hoopt de school te verzamelen door acties op touw te zetten. "De nieuwe elementen die aan het plein worden toegevoegd, kunnen geadopteerd worden. Er komt een bordje bij te staan met de naam van de adoptant. We willen voorzichtig zijn met het benaderen van ouders en daarom hebben we als inzamelingsactie alleen een kerstkaartenverkoop bedacht."

Het streven is om tijdens de start van het nieuwe schooljaar het nieuwe schoolplein te openen. Van Aarssen heeft er vertrouwen in dat het streven ook daadwerkelijk gaat lukken. "Er is een hoge betrokkenheid vanuit het dorp. We proberen zoveel mogelijk lokale ondernemers te benaderen die het plan ondersteunen. Bij het leeghalen van het plein kunnen we wellicht een beroep doen op ouders die een handje willen helpen. Hierdoor kunnen we een kostenpost al afstrepen."

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks