Burgemeester wil samen schouders eronder zetten

Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo gaf maandag 7 januari een nieuwjaarstoespraak in het Huis van de Gemeente in Panningen. Ze sprak over de taak die alle inwoners van de gemeente Peel en Maas hebben. Samen vorm geven aan de lokale democratie en een veiligere en leefbare gemeente. De woorden 'iedereen' en 'allen' kregen tijdens de toespraak extra nadruk.

Delissen-van Tongerlo begon haar toespraak met een kort verhaal over 'allen', 'iedereen', 'iemand' en 'niemand'. "Er was eens een klus te doen. Allen waren ervan overtuigd dat iemand het zou doen. Maar uiteindelijk deed niemand wat iedereen had kunnen doen." Hiermee wilde ze het belang benadrukken van samenwerken en samen initiatief nemen om dingen te bereiken. "Als uw burgemeester wil ik me met alle energie blijven inzetten voor deze prachtige gemeente. Zichtbaar en benaderbaar blijven en samen met u allen verder bouwen aan Peel en Maas."

Trendwatchers in Nederland voorzien dat het woord 'democratiemoeheid' één van de trends van dit nieuwe jaar gaan worden, sprak de burgemeester. "De trend beperkt zich ook niet tot Nederland of Europa. Wereldwijd linken handige, ambitieuze politici democratiemoeheid aan ontevredenheid en boosheid en angst voor de toekomst." Maar democratie is volgens Delissen-van Tongerlo de enige denkbare bestuursvorm van deze tijd. "De enige echte bestuursvorm die écht werkt. Een waarin groeperingen met elkaar in gesprek blijven en iedereen kan opkomen voor zijn of haar gedachtegoed. Een systeem waar de stem van de meerderheid telt en de mening van de minderheid relevant is. Volkomen logisch allemaal. En onvervangbaar bovendien. Hoe kun je daar dan moe van worden, vraag ik mij af."

STREAMER: 'Democratie wijst de weg'

Daarop inhakend werden de vier verkiezingen aangehaald die dit jaar op de agenda staan. Op 20 maart stemmen we voor de Provinciale Staten en het Waterschap, in mei voor de Eerste Kamer en het Europees Parlement. "Belangrijke democratische verkiezingen die een hoge opkomst verdienen", aldus de burgemeester. "Ik hoop vurig dat velen de weg naar de stembus zullen weten te vinden. Omdat we onze democratie moeten koesteren. Overtuigingen staan soms lijnrecht tegenover elkaar. Discussies zijn vaak fel en polarisatie dreigt. Maar de democratie zal ons de weg wijzen. Ook wat humor en zelfreflectie helpen hierbij."

Delissen-van Tongerlo gaf aan graag te willen zien dat de opkomst bij de verkiezingen hoger zou zijn. "Soms wordt verondersteld dat dit komt omdat onze inwoners over het algemeen
tevreden zijn. Maar dat geldt zeker niet voor iedereen. Ook in Peel en Maas is nog armoede, eenzaamheid, ontevredenheid en boosheid. En dat wordt door politiek en bestuur gezien, onderkend en daadkrachtig opgepakt. Ik ben daarom heel trots op onze gemeenteraadsleden en collegeleden. Allemaal mensen die zich vanuit het eigen gedachtegoed 100 procent inzetten. Zij en u geven samen vorm aan onze lokale democratie."

STREAMER: 'Samen voor een veiliger Peel en Maas'

Er was ook aandacht voor de talrijke lokale initiatieven die er in Peel en Maas zijn. "Wat ben ik trots op al die mensen die zich op de een of andere wijze inzetten voor de medemens. Initiatieven die bijdragen aan de saamhorigheid en leefbaarheid van onze gemeente. Dit alles gebaseerd op: iedereen kan meedoen." Ook als het gaat om veiligheid, zorg en maatschappelijke onrust is medewerking van iedereen nodig, benadrukte de burgemeester. "Zeker in de huidige tijd is het een onderwerp dat wereldwijd, landelijk en regionaal hoog op de agenda staat. Met het thema ondermijning laten we zien dat we de bestrijding van criminaliteit hoog op de agenda hebben staan. Het zet ons aan tot nadenken en bewustwording. We slaan de handen ineen voor een veiliger Peel en Maas. Wegkijken kan niet meer."

De burgemeester had zelf ook nog een goed voornemen voor dit jaar. "Mijn persoonlijke goede voornemen is wat minder online zijn, zodat er wat extra denkruimte vrijkomt. Je moet tenslotte toch soms even stilstaan om vooruit te komen? Het wordt tijd voor social detoxen! Ook zo’n trend voor 2019."