Gezonde huizenmarkt in Peel en Maas?

31-8-2017 door: Rob Wanten
Als het aan de provincie ligt, wordt de komende tijd flink gesnoeid in het aantal woningbouwplannen in Peel en Maas. Na 2030 mag er al helemaal geen woning meer bij komen, omdat het aantal inwoners gaat dalen. Als we nu niet ingrijpen, zijn er straks te veel woningen en komen er leeg te liggen, aldus de provincie.

Aan de andere kant zien we op dit moment veel mensen die geen betaalbare (huur)woning kunnen vinden. Bijvoorbeeld jongeren die met een startsalaris geen hypotheek kunnen krijgen. Of ouderen die langer zelfstandig, maar kleiner willen wonen. We zien ook steeds meer kleinere huishoudens op zoek naar een huurwoning. Ondertussen stijgen de prijzen van koopwoningen en worden er huizen binnen een dag verkocht voor meer dan de vraagprijs.

Met deze uiteenlopende omstandigheden moeten we in de gemeenteraad rekening houden als we dit jaar het woningbouwbeleid vastleggen in de woonvisie. Om alle belangen goed in kaart te kunnen brengen, organiseert CDA Peel en Maas een woonavond. Met diverse woonprofessionals uit onze gemeente gaan we in gesprek over de beste opties voor Peel en Maas. En CDA-Tweede Kamerlid en woordvoerder volkshuisvesting Erik Ronnes schetst hoe er elders in het land met het woonvraagstuk wordt omgegaan. Wilt u meepraten of bent u benieuwd naar de meningen van anderen dan bent u van harte welkom op maandag 4 september vanaf 19.00 uur in gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden.

Rob Wanten,
raadslid CDA Peel en Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie