Daar staat Lokaal Peel&Maas voor

28-12-2017 door: Redactie
De laatste HALLO van het jaar en weer een jaar voorbij. Het laatste volle jaar van deze coalitieperiode. Een periode waarin wij vol trots terugkijken op wat we samen met inwoners, groepen, raadsleden, het college en ambtenaren bereikt hebben. Maar ook een jaar met een dieptepunt, het overlijden van onze wethouder Arno Janssen.
maskTop
Daar staat Lokaal Peel&Maas voor
maskBottom

De taak van de gemeente voor de zorg, waar we regelmatig waardering voor oogsten. Een Peel en Maas waar we trots op kunnen en mogen zijn. Waar het fijn is om te wonen, te werken en te recreëren. Dit alles is niet te bereiken zonder dat we vertrouwen hebben, vertrouwen in initiatieven, vertrouwen in elkaar. En dat is waar we als Lokaal Peel&Maas mee door willen gaan. Ook na de verkiezingen. Er liggen nog uitdagingen genoeg. Het is ons echt niet ontgaan dat er wat moet gebeuren binnen de woningmarkt. Veel mensen zouden graag in Peel en Maas wonen, maar betaalbare woonruimte is schaars. Daar zijn we al druk mee bezig en daar gaan we mee door. Verpaupering in kernen door leegstaande winkelpanden hebben we al concreet opgepakt. Duurzaamheid hebben we hoog in het vaandel staan, maar een mooie omgeving ook. Wat willen we bijvoorbeeld met zonneweides? Ook dat hebben we concreet opgepakt. De komende weken zullen we via deze rubriek toelichten wat die concrete acties zijn. Wij wensen alle inwoners goede en fijne feestdagen. Lokaal Peel&Maas blijft van en voor u.

Fractie Lokaal Peel&Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie