De Kaupman onder de boompjes

8-8-2018 door: Redactie
Even een zogenaamde zomercolumn, want zware zaken staan in de zomervakantie voorlopig geparkeerd. Sinds ik raadslid ben, word ik regelmatig aangesproken over het winkelplein de Kaupman in Helden. Zelf ben ik daarom ook eens gericht vragen aan het winkelend publiek gaan stellen hoe men aankijkt tegen een aantrekkelijke en meer functionele Kaupman.

De bewoners van ‘Dörp’ zien graag meer winkels en meer aantrekkelijkheid. Dat is natuurlijk ook belangrijk om de huidige winkels levensvatbaar te houden. Iedereen is per slot van rekening ingenomen met de winkels, vooral voor de eerste levensbehoeften en de sociale contacten.

Het Dörper Overleg doet met de centrumvisie geweldig werk om het hele dorpshart van Helden tegen het licht te houden en hiervoor aandacht te vragen bij de gemeente. Het kost gewoon tijd en veel communicatie met eigenaren, gemeente, maar ook naar de ondernemers en inwoners toe om meningen en wensen te realiseren. Toch zijn er ook kansen om met kleine en snelle investeringen de Kaupman meer aantrekkelijkheid te geven. Daarom een zomers pleidooi voor veel groen rondom het binnenplein van de Kaupman.

Tientallen leilindes zullen een prachtig effect op de beleving en verkoeling van de sterk versteende omgeving hebben, dat weet ik zeker. Kijk naar het dorpsplein in Grathem. Er valt geen enkele parkeerplek door weg. De Kaupman onder de boompjes, als u dat een aardig idee vindt, dan wil ik mijn fractie Lokaal Peel&Maas vragen om mij hierin te steunen. Tijdens de begrotingsbehandeling hoop ik dan collega-partijen hiervoor ook enthousiast te krijgen.

Joep Hermans

raadslid Lokaal Peel&Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie