De eerste woningen voor Meijel-Oost

27-6-2018 door: Redactie
Vorige week dinsdag is de gemeenteraad van Peel en Maas akkoord gegaan met het bestemmingsplan voor Meijel-Oost. Door deze vaststelling is er tevens een einde gekomen aan de langslepende kwestie omtrent locatie Beckers. Iets waar omwonenden van deze locatie en overige Meijelnaren al jaren naar uit keken.

Met de toekenning van de eerste 37 woningen (fase 1) in Meijel-Oost, kan Meijel weer verder groeien als (forensen)dorp aan de rand van het dorp. Voor Meijel is dit belangrijk omdat groeien in het dorp op lege plekken nagenoeg niet meer mogelijk is. Daarnaast zal eindelijk de locatie Beckers, Kapelkeshof, met 63 woningen gerealiseerd worden. Als CDA vinden we het belangrijk dat er in Meijel alle voorzieningen voor mensen van 0 tot 100 jaar zijn. Dit vergt vooruitkijken en tijdig de bestemmingen regelen, zodat mensen het dorp niet hoeven te verlaten en de jeugd na haar studie kan terugkeren. Dit is goed voor het in stand houden van het grote verenigingsleven, de winkelkern, overige middenstand en de horeca. Meijel heeft laten zien dat ze vanaf 1990 met bijna een duizendtal inwoners is gegroeid naar de huidige 6.160 inwoners. In de volgende fases van Meijel-Oost kunnen er nog meerdere woningen extra bestemd gaan worden. Als CDA willen we ervoor zorgen dat er aan de woonbehoefte van de Meijelnaren kan worden voldaan. Meijel leefbaar en vitaal houden. Samen voor elkaar.

Sandy Janssen,

raadslid CDA Peel en Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie