De nieuwe fractiemedewerker van de VVD

14-6-2018 door: Redactie
Mijn naam is Nicole Koopmans. Ik kom uit Meijel en ben sinds januari 2017 actief in de steunfractie van VVD Peel en Maas. Ik ben er ‘gröts’ op dat ik, na succesvolle gemeenteraadsverkiezingen, het stokje als fractiemedewerker van Hans Derks heb mogen overnemen.

In het dagelijks leven voer ik werkzaamheden uit op een backoffice in Peel en Maas. Ik regel het secretariaat van Ondernemend Meijel en vorige zomer ben ik ook als zelfstandig juriste aan de slag gegaan.

Ik ga de komende vier jaar de leden van de VVD-fractie op allerlei fronten ondersteunen bij de uitoefening van hun taak als volksvertegenwoordiger. Bovendien ga ik mezelf ook verder verdiepen in lokale thema’s zoals ondernemers, duurzaamheid, vervoer en zorg.

Als fractiemedewerker ben ik ervan overtuigd dat ik samen met de VVD-fractie actieve succesvolle bijdrages aan de lokale politiek ga leveren.

Als u de VVD-fractie wilt uitnodigen voor een bezoek aan uw onderneming of vereniging, of u wilt de VVD-fractie spreken over een onderwerp, dan kunt u met mij een afspraak maken. Ik zal er dan voor zorgen dat wij naar u toe komen of dat u kunt aansluiten bij één van onze fractievergaderingen.

Nicole Koopmans,

VVD Peel en Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie