Dorpsdagvoorziening 1 jaar in MFA Maasbree

6-7-2017 door: Redactie
Sinds de dorpsdagvoorziening van Maasbree een jaar geleden naar de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in het dorp verhuisde, is er veel veranderd. De DDV heeft letterlijk en figuurlijk meer ruimte gekregen en kan daardoor veel meer activiteiten organiseren voor de ouderen uit Maasbree.
maskTop
Dorpsdagvoorziening 1 jaar in MFA Maasbree
maskBottom

De verhuizing naar ’t Hoës van Bree, zoals de MFA aan het Kennedyplein in Maasbree heet, heeft de dorpsdagvoorziening (DDV) veel toegankelijker gemaakt volgens Fred Mulder. Hij is al jarenlang betrokken als bestuurslid en inmiddels ook als vice-voorzitter. “We staan nu heel anders in de samenleving”, aldus Mulder. “Op onze vorige locatie waren de mogelijkheden beperkter omdat we maar één vertrek hadden. Nu hebben we letterlijk en figuurlijk meer ruimte gekregen, zodat we extra activiteiten kunnen organiseren.”

De dorpsdagvoorziening had voorheen een ruimte bij woonzorgcomplex (wozoco) In Den Clockenslagh achter de Maasbreese kerk. Die ruimte en die van bewonersvereniging Stichting Sociëteit ’t Hofje, werden echter gesloten nadat het nieuwe ‘t Hoës van Bree werd geopend en de DDV zich daar vestigde. “Bewoners van In Den Clockenslagh die voorheen al naar de DDV gingen, zijn gewoon mee overgestoken naar de MFA”, laat Jozé Scheffer als ondersteuner van de bewonerscommissie van het wozoco weten. Sommige bewoners van het complex waren echter teleurgesteld over het feit dat zij geen gebruik meer konden maken van ’t Hofje, de gemeenschappelijke bewonersruimte in het complex. Die onvrede bestaat nog steeds, maar staat los van wat de dorpsdagvoorziening in de MFA aanbiedt.

De dorpsdagvoorziening is een combinatie van dagbesteding en ontspanning voor Maasbreese ouderen die nog thuis wonen. “Veel mensen denken dat je iets moet mankeren om hier naartoe te komen”, aldus Marion Manders. Zij werkt als coach bij de dorpsdagvoorziening. “Wij werken hier echter zonder indicatie. Iedereen is dus welkom en wij beslissen zelf of iemand hier terecht kan. Tegenwoordig verwachten de overheid en gemeenten dat mensen op leeftijd langer thuis blijven wonen. Families willen op hun beurt vaak dat pap en mam in het dorp blijven. Dan is het toch fijn als je hier terecht kunt en met leeftijdsgenoten de dag door kunt brengen?”

De DDV heeft twee woonkamers waar ze gebruik van maakt: Rinkesfort en Rooth, genaamd naar twee buurtschappen in het dorp. In de Rinkesfort-woonkamer vindt de ‘klassieke’ dagbesteding plaats, legt Manders uit. “Hier komen meestal mensen die de hele dag blijven. Daar zitten mensen op leeftijd bij die kwetsbaar of eenzaam zijn. Hier krijgen ze extra begeleiding en ondersteuning, kunnen ze een warme maaltijd krijgen en zijn ze onder de mensen. Daardoor ontnemen wij ook een stukje zorg voor de partner en familie.”

In de ruimte ernaast is huiskamer Rooth, waar regelmatig activiteiten worden georganiseerd. Manders: “Die zijn voor alle ouderen uit het dorp. Vaak komen ze specifiek voor een activiteit waaraan ze mee willen doen om er even uit te zijn. En natuurlijk om bij te kletsen met anderen. Op het programma staan nu onder andere stuuverskienen, een oog-, muziek-, spellen- en tabletcafé, koersballen, een kaartmorgen en sinds kort het rolstoel- en rollatordansen. We willen uiteindelijk meer aan kunnen bieden, maar zijn nog op zoek naar nieuwe ideeën.” Mulder: “Vaak reageren mensen heel verbaasd als ze horen over de activiteiten hier. Dan zeggen ze ‘Goh, jullie doen wel veel hè’.”

De dorpsdagvoorziening kan nog vrijwilligers gebruiken. Wie zich in zou willen zetten voor de ouderen uit Maasbree kan zich melden via dorpsdagvoorziening@DDVmaasbree.nl

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie