Eerste schetsontwerp Maasboulevard Kessel

27-6-2018 door: Redactie
Dorpsoverleg Kessel (DOK) en gemeente Peel en Maas praatten woensdag 20 juni Kesselnaren bij over de stand van zaken rondom het aanpakken van de Kesselse loswal aan de Maas. Een onafhankelijk adviesbureau buigt zich momenteel over de wensen en eisen van het dorpsoverleg en de inwoners, zodat in de eerste week van juli een eerste schetsontwerp gepresenteerd kan worden.
maskTop
Eerste schetsontwerp Maasboulevard Kessel
maskBottom

Op de bijpraatsessie waren de negenkoppige werkgroep, een aantal medewerkers van gemeente Peel en Maas en een afgevaardigde van plangroep Hegger uit Born aanwezig, om de inwoners van Kessel bij te praten over de plannen die er nu liggen om een groot stuk van Kessel aan de Maas op te knappen. Het gaat hierbij om het plangebied tussen het Kesselse veer tot camping Gravenhof, het deel waar de Markt overgaat in de Baarloseweg.

Er is een lijst samengesteld met 35 eisen waaraan project Maasboulevard moet voldoen. Daarop staat onder meer vermeld dat de boulevard straks een groene uitstraling en sfeer moet hebben, het gebied toegankelijk is voor mindervaliden en voetgangers, maar fietsverkeer wordt voorkomen, de historie van Kessel aandacht krijgt, er plaats is voor ‘recreatie, rust en bezinning’, zo veel mogelijk materialen moeten worden hergebruikt en het plan onderhoudsarm en hoogwaterbestendig is. Daarbij moet het plan voldoen aan de eisen om provinciale subsidie te krijgen, binnen budget blijven en worden er geen extra parkeerplaatsen gerealiseerd, maar mag de boulevard ook niet voor verkeersopstoppingen in het dorp zorgen, aldus de werkgroep.

Plangroep Hegger is door de werkgroep in de arm genomen om deze eisenlijst te vertalen in een aantal schetsen van hoe het gebied eruit zou kunnen komen te zien. “Die worden als alles meezit op woensdag 4 juli voorgelegd aan de betrokkenen en het dorp”, aldus de werkgroep. “Daarna willen we die ook met hen bespreken om te zien waar eventueel nog aanpassing nodig is.”

Eind september willen DOK en de gemeente nog een bijeenkomst organiseren waar de, dan concrete, plannen worden besproken. In oktober verwachten de partijen een eerste, voorlopige ontwerp klaar te hebben dat in de periode tot maart verder wordt uitgewerkt tot een definitief plan. In maart 2019 gaat de aanbesteding van start, om te zien welke partijen de Kesselse Maasboulevard gaan realiseren.

Kijk voor meer informatie over het project op www.dorpsoverlegkessel.nl of op de website van gemeente Peel en Maas www.peelenmaas.nl

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie