Gemeente moet plan De Fabriek aanpassen

27-6-2018 door: Redactie
Gemeente Peel en Maas moet een deel van het bestemmingsplan, dat onder andere uitbreiding van de activiteiten bij De Fabriek in Maasbree mogelijk maakt, aanpassen. Dat heeft de Raad van State woensdag 27 juni bekendgemaakt.
maskTop
Gemeente moet plan De Fabriek aanpassen
maskBottom
Foto: Google Streetview

De gemeenteraad van Peel en Maas gaf vorig jaar juni De Fabriek groen licht voor het uitbreiden van de horeca-activiteiten en de realisering van maximaal achttien zorgappartementen. Omwonenden maakten al eerder bezwaar tegen de plannen. Zij vrezen onder meer dat de door de uitbreiding van de activiteiten er een toename van parkeer- en geluidsoverlast komt. De bezwaren zijn niet gericht tegen de zorgwoningen.

De gemeenteraad was toentertijd van mening dat exploitant Rendiz genoeg had gedaan om eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken. De omwonenden waren het daar niet mee eens. De Raad van State heeft zich over de zaak gebogen en concludeert nu dat het bestemmingsplan op een aantal punten aangepast moet worden.

De rechtbank oordeelt dat in het plan niet voldoende is omschreven welke activiteiten er in De Fabriek zijn toegestaan en of er een verschil is tussen reguliere activiteiten of evenementen. Verder blijkt uit de uitgevoerde akoestische onderzoeken niet wat de gevolgen voor het woon- en leefklimaat zijn als er activiteiten buiten plaatsvinden. “Te verwachten valt dat ook terrassen tijdens evenementen door meer mensen zullen worden gebruikt, zodat ook daarom onderzoek naar het geluid van het gebruik van terrassen niet achterwege had mogen blijven”, aldus de rechtbank.

Naast geluidsoverlast maakt de buurt zich ook zorgen over het parkeren bij De Fabriek. Er zou al sprake zijn van onvoldoende parkeergelegenheid en bij een uitbreiding van de activiteiten, neemt dit alleen maar toe. Er zijn 52 parkeerplaatsen aanwezig op het terrein van De Fabriek.

Volgens de gemeenteraad voldoet dit aan de minimale wettelijke normen voor reguliere dagen. Alleen tijdens evenementen zijn er 55 plekken nodig. De initiatiefnemer kan daarvoor gebruik maken van een nabijgelegen bedrijventerrein. Volgens de rechtbank had er echter uitgegaan moeten worden van de gemiddelde normen. Onder andere omdat het terrein niet bereikbaar is met het openbaar vervoer. Er wordt volgens de rechtbank niet voldaan aan de parkeerbehoefte, tijdens evenementen kan het tekort namelijk oplopen tot 35 parkeerplaatsen.

Op deze punten moet de gemeenteraad het plan opnieuw beoordelen. De omwonenden zijn tevens bang dat bezoekers gaan parkeren in de berm van de Venloseweg, wat onveilige verkeerssituaties tot gevolg zou hebben. Omdat de gemeente een parkeerverbod heeft ingesteld voor de berm, wijst de rechtbank dat bezwaar af.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie